Facylitacje i mediacje w biznesie

Rekrutacja na ten kierunek na rok akademicki 2020/21 została zakończona.

 

Prowadzisz własną działalność? A może chcesz dowiedzieć się więcej na temat skutecznych metod i technik, które służą rozwiązywaniu konfliktów i problemów komunikacyjnych wewnątrz firmy lub przedsiębiorstwa? Jeśli tak, to zapisz się na studia podyplomowe na kierunku Facylitacje i mediacje w biznesie w ZPSB.

W takcie nauki słuchacze dowiedzą się jak kreować własny styl facylitatora i mediatora, nauczą się efektywnie wykorzystywać narzędzia facylitatora/mediatora i diagnozować konflikt oraz zarządzać konfliktem w grupie i podczas sesji mediacyjnych. Co więcej, zdobędą też wiedzę na temat takich zagadnień, jak:

 • podstawy psychologii w pracy facylitatota i mediatora,
 • podnoszenie efektywności zespołu oraz efektywna współpraca grupowa,
 • umiejętność identyfikacji problemów na poziomie zespołu,
 • umiejętność wpierania konstruktywnego dialogu pomiędzy grupami lub zespołami,
 • umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych,
 • umiejętność wchodzenie w rolę facylitatora.

Zajęcia na kierunku Facylitacje i mediacje prowadzone są przede wszystkim przez praktyków – mediatorów, facylitatorów, prawników z doświadczeniem biznesowym oraz psychologów. Dodatkowym atutem jest warsztatowa forma zajęć, która ułatwia poznanie metod i narzędzi pracy facylitatota i mediatora.

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Adresaci kierunku

Adresatami kierunków są:

 • liderzy organizacji,
 • menadżerowie,
 • specjaliści HR,
 • trenerzy i nauczyciele,
 • wychowawcy,
 • prawnicy,
 • pracownicy administracyjni oraz pracownicy socjalni.

Partner kierunku

Kierunek studiów podyplomowych Facylitacje i mediacje w biznesie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mediatorów Consensus.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERSKICH 8
Kompetencje menadżerskie vs zarządzanie ludźmi 8
BLOK UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH  45
Etyka w pracy facylitatora i mediatora 5
Podstawy psychologii w pracy facylitatora i mediatora. Osobowość i elementy zaburzeń osobowości. 10
Podstawy psychologii w pracy facylitatora i mediatora. Psychologia różnic indywidualnych (temperament, intelekt, styl poznawczy). 10
Trening efektywności indywidualnej. Kompetencje interpersonalne i osobowość vs skuteczność relacji. 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH (KOMUNIKACJA I PROCES GRUPOWY) 30
Zasady efektywnej komunikacji w grupie: aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, umiejętność zadawania pytań. 10
Etapy rozwoju zespołu, interakcje grupowe, mechanizmy i źródła powstawania konfliktów. 10
Wpływ konfliktów na charakter pracy grupy i członków zespołu. 5
Rozwiazywanie konfliktów. 5
BLOK – WARSZTAT FACYLITATORA 30
Zastosowanie facylitacji w organizacji. Rola facylitatora. Kluczowe umiejętności. 10
Proces przygotowania i realizacji facylitacji. Procedury pracy. Facylitacja w procesach społecznych. 5
Action Learning- metoda pracy z zespołami nad rozwiązywaniem problemów. 5
Facylitacja graficzna. Wykorzystanie myślenia wizualnego w facylitacji 5
Superwizja sesji facylitacyjnej – sesja informacji zwrotnych. 5
BLOK – WARSZTAT MEDIATORA 30

Przygotowanie do skutecznej mediacji. Zasady mediacji. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.

Etapy, cele, zadania i czynności w trakcie przygotowań do mediacji.

10

Prawa i obowiązki mediatora.

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

5
Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych. 10
Superwizja sesji mediacyjnej – sesja informacji zwrotnych. 5
PRAWO W BIZNESIE 20
Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji. 10
Obszary zastosowania mediacji w biznesie. 5
Prawo w biznesie – podstawowe pojęcia. 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometrem Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Prawo własności intelektualnej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Egzamin dyplomowy – indywidualna sesja z klientem (nagranie) + test wiedzy  10
Liczba godzin łącznie 210

Zajęcia na kierunku Facylitacje i mediacje w biznesie odbywają się w formie wykładów oraz ćwiczeń (z uwzględnieniem najnowszych metod interaktywnych) w piątki i soboty. Co więcej, w ich ramach słuchacze mają okazję wziąć udział w indywidualnych superwizjach procesu mediacyjnego. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej polegającej na przeprowadzeniu i ocenie indywidualnej sesji mediacyjnej i facylitacyjnej.

Prowadzący zajęcia na studiach

 • Psychologia – dr Edyta Skwirczyńska
  Wykładowca akademicki w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM, Psychoonkolog – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie, prywatna praktyka – seksuolog, psycholog, psychoterapeuta Mediklinika Szczecin.
  „Moja praca opiera się na komunikacji, relacji i towarzyszeniu drugiemu człowiekowi w rozwiązywaniu jego problemów”.
 • Praktyka – Anna Franecka
  Propagatorka dialogu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mediator stały przy Prezesie Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych i gospodarczych. Z wykształcenia socjolog, psychopedagog, coach ACC The International Coach Federation, trener biznesu, facylitator. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące mediacji. Specjalistyczne kwalifikacje mediatora zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdobyła w 2011 roku. W celu podniesienia kwalifikacji w zakresie mediacji pracowniczych ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku „Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych”. Wiedzę w zakresie mediacji administracyjnych pogłębiła studiując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku „Prawo Administracyjne i Samorządowe”. Doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego zdobyła pełniąc funkcje kuratora społecznego przy Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szczecinie. Kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w konferencjach naukowych, warsztatach, seminariach oraz studiowanie literatury fachowej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Mediatorów CONSENSUS oraz lider Zachodniopomorskiego Centrum Mediacji. Jest współorganizatorem Kongresu Trenerów Mediacji, który odbył się w Dymaczewie w sierpniu 2016 roku.
 • Prawo – Konrad Gutowski
  Prawnik i mediator, rocznik ’84, specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, spadkowych i rodzinnych. Zawodowo związany z branżą IT. W czasie szkoleń przekaże Państwu Know-How pracy mediatora w aspekcie prawnym.

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:

Wiedza

 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii pracy z osobą dorosłą;
 • Posiada wiedzę na temat psychologii konfliktu, prawidłowej komunikacji;
 • Posiada wiedzę na temat zasad i procedur facylitacji i mediacji;
 • Posiada wiedzę na temat roli facylitacji i mediacji;
 • Posiada wiedze na temat zasad i procedur facylitacji i mediacji;

Umiejętności

 • Potrafi diagnozować konflikt oraz zarządzać konfliktem w grupie;
 • Potrafi interweniować w sytuacjach konfliktowych;
 • Potrafi poprowadzić sesję facylitacyjną i mediacyjną;
 • Świadomie wykorzystuje mechanizmy psychologiczne w pracy z grupą;
 • Posiada umiejętność aktywnego słuchania, parafrazowania, tworzenia równowagi udziału i przestrzeni dla członków grupy;
 • Posiada zdolność przewidywania skutków – stosowanie zasad bezstronności;

Kompetencje społeczne

 • Ma wiedzę z zakresu pracy i narzędzi wykorzystywanych przez mediatora i facylitatora;
 • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
 • Ma umiejętność samokształcenia się;
 • Potrafi dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb;
 • Rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej;

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%).

 

 

Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 3 Średnia: 4.7]