HR Biznes Partner

W ciągu ostatnich lat znacznie zmieniła się rola działu personalnego (HR – human resources), który przestał pełnić jedynie funkcję działu kadr i płac. Obecny trend światowy osadza go bardzo silnie w strukturze organizacji, często dzieli na tzw. miękki i twardy. „Twardy HR” To wszystkie działania administracyjno – płacowe związane z kadrami. „Miękki HR” wiąże się z humanistycznym podejściem do pracowników i zazwyczaj koncentruje się na podnoszeniu jakości zatrudnionego personelu; jednocześnie w znacznym stopniu związany jest ze strategiami personalnymi, stanowiąc ciało doradcze, wspomagające procesy zarządcze.

Najnowszy trend to HR biznes partnering, czyli HR pojmowany jako strategiczny partner w biznesie (HRBP). Oznacza takie zarządzanie funkcjami HR („twardymi” i „miękkimi”), aby wspierały realizację celów strategicznych firmy i wytycza zapotrzebowanie na specjalistów HR o orientacji biznesowej.

Do 10 lipca zapłać 950 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zapłać 950 zł mniej za naukę. Zapisując się do 10 lipca zapłacisz:
 • 500 zł mniej za czesne na pierwszym roku
 • 0 zł wpisowego - zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie określa kompetencje specjalistów HR poszukiwanych na rynku pracy. Z jednej strony potrzebni są eksperci swobodnie poruszający się w obszarze prawa i organizacji pracy, z elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Z drugiej strony poszukiwani są znawcy problematyki HR posiadający kompetencje „miękkie” oraz biznesowe, na poziomie strategicznym.

Partner kierunku

Doradztwo personalne i szkolenia LSJ HR Group Szczecin

Studia podyplomowe na kierunku HR Biznes Partner realizowane są we współpracy z LSJ HR Group. LSJ HR Group jest wiodącą polską firmą w branży rekrutacji i doradztwa personalnego. Powstała w 2002 r. w Szczecinie. Wspiera polskich oraz zagranicznych partnerów w zakresie:rekrutacji i selekcji pracowników, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, usług outsourcingowych, szkoleń biznesowych, zawodowych, językowych badania kompetencji, tworzenia strategii personalnych.

Cel studiów

Celem studiów na kierunku HR Biznes Partner  jest pogłębienie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z obszaru funkcjonowania biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. Przygotowanie do samodzielnego zarządzania działem personalnym w sposób profesjonalny, oparty o najwyższe standardy menedżerskie. Studia realizowane na poziomie menadżerskim: HR Biznes Partner.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner są osoby posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR, praktycy zawodu, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę, wzbogacić ją, aby zarządzać działem personalnym w sposób strategiczny, zorientowany biznesowo.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK KOMPETENCJI OGÓLNYCH 40
Model biznesowy i strategia firmy a HRM 10
HRBP a strategia personalna organizacji 5
Trening efektywności interpersonalnej 10
Zarządzanie projektem 10
BLOK KOMPETENCJI HR 120
Efektywny dobór pracowników 15
Zarządzanie wynikami 15
Rozwój organizacji 15
Controlling personalny 15
Przywództwo. Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym 10
Employer Branding 10
Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 5
Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów HR 15
Wartościowanie pracy 15
Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników 10
BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Łącznie 200

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE

Rezerwuję miejsce

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner słuchacz rozwinie się w 3 obszarach:

Wiedza

 • Będzie posiadać podstawową wiedzę o roli i zakresie kompetencji HR Biznes Partnera
 • Zdobędzie wiedzę o modelach biznesowych i strategiach firm
 • Znać zagadnienia z zakresu pracy i narzędzi wykorzystywanych przez HR Biznes Partnera
 • Posiądzie wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Dowie się w jaki sposób planuje się i zarządza projektem
 • Pozna podstawy rozwoju kompetencji interpersonalnych

Umiejętności

 • Będzie posługiwać się narzędziami niezbędnymi w pracy HR Biznes Partnera
 • Będzie projektować i poprowadzić projekt HR
 • Swobodnie będzie wiazać cele HR ze strategią firmy i jej modelem biznesowym
 • Dowie się, w jaki sposób uwzględnić w wykorzystywanych narzędziach HR indywidualne predyspozycje

Kompetencje społeczne

 • Będzie rozumieć potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • Nauczy się dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb
 • Pozna znaczenie komunikacji interpersonalnej

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce