HR Biznes Partner

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

W ciągu ostatnich lat znacznie zmieniła się rola działu personalnego (HR – human resources), który przestał pełnić jedynie funkcję działu kadr i płac. Obecny trend światowy osadza go bardzo silnie w strukturze organizacji, często dzieli na tzw. miękki i twardy. „Twardy HR” To wszystkie działania administracyjno – płacowe związane z kadrami. „Miękki HR” wiąże się z humanistycznym podejściem do pracowników i zazwyczaj koncentruje się na podnoszeniu jakości zatrudnionego personelu; jednocześnie w znacznym stopniu związany jest ze strategiami personalnymi, stanowiąc ciało doradcze, wspomagające procesy zarządcze.

Najnowszy trend to HR biznes partnering, czyli HR pojmowany jako strategiczny partner w biznesie (HRBP). Oznacza takie zarządzanie funkcjami HR („twardymi” i „miękkimi”), aby wspierały realizację celów strategicznych firmy i wytycza zapotrzebowanie na specjalistów HR o orientacji biznesowej.

Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie określa kompetencje specjalistów HR poszukiwanych na rynku pracy. Z jednej strony potrzebni są eksperci swobodnie poruszający się w obszarze prawa i organizacji pracy, z elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Z drugiej strony poszukiwani są znawcy problematyki HR posiadający kompetencje „miękkie” oraz biznesowe, na poziomie strategicznym.

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Partner kierunku

 

 

 • Program kierunku został przygotowany i realizowany jest we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem HR Business Partner.
 • Udział w studiach gwarantuje słuchaczom roczne bezpłatne członkostwo w Polskim Stowarzyszaniu HR Business Partner.
 • Absolwenci kierunku HRBP otrzymują certyfikat HR Business Partner na I poziomie wydawany przez PS HRBP oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ZPSB.

Cel studiów

Celem studiów na kierunku HR Biznes Partner  jest pogłębienie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z obszaru funkcjonowania biznesu i zarządzania zasobami ludzkimi. Przygotowanie do samodzielnego zarządzania działem personalnym w sposób profesjonalny, oparty o najwyższe standardy menedżerskie. Studia realizowane na poziomie menadżerskim: HR Biznes Partner.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner są osoby posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze HR, praktycy zawodu, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę, wzbogacić ją, aby zarządzać działem personalnym w sposób strategiczny, zorientowany biznesowo.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK 1.  WYSOKOEFEKTYWNA ORGANIZACJA 30 
Model biznesowy i strategia firmy a HRM 10
HPI – Human Performance Improvement 10
Kształtowanie roli menedżera i lidera w organizacji 10
BLOK 2. FUNKCJE HR BUSINESS PARTNERA 85
Efektywny dobór pracowników 15
Employer Branding 10
Zarządzanie wynikami – Performance Management 10
Najważniejsze zagadnienia prawa pracy 10
Wellbeing w organizacji 10
Wartościowanie pracy i budowanie systemów motywacyjno – płacowych 20
Zarządzanie rozwojem pracowników (formy, proces & ocena potrzeb i efektów) 10
BLOK 3. BUDOWANIE PARTNERSTWA BIZNESOWEGO 45
Zadania i kompetencje HRBP a strategia personalna organizacji 10
Ekonomia projektów i procesów HR 10
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim & Controlling personalny 15
Zarządzanie projektami HR 10
BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
40
Projekt i egzamin dyplomowy 2
Łącznie 202

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

3 obszary rozwoju

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku HR Biznes Partner słuchacz rozwinie się w 3 obszarach:

Wiedza

 • Będzie posiadać podstawową wiedzę o roli i zakresie kompetencji HR Biznes Partnera
 • Zdobędzie wiedzę o modelach biznesowych i strategiach firm
 • Znać zagadnienia z zakresu pracy i narzędzi wykorzystywanych przez HR Biznes Partnera
 • Posiądzie wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Dowie się w jaki sposób planuje się i zarządza projektem
 • Pozna podstawy rozwoju kompetencji interpersonalnych

Umiejętności

 • Będzie posługiwać się narzędziami niezbędnymi w pracy HR Biznes Partnera
 • Będzie projektować i poprowadzić projekt HR
 • Swobodnie będzie wiazać cele HR ze strategią firmy i jej modelem biznesowym
 • Dowie się, w jaki sposób uwzględnić w wykorzystywanych narzędziach HR indywidualne predyspozycje

Kompetencje społeczne

 • Będzie rozumieć potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
 • Nauczy się dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb
 • Pozna znaczenie komunikacji interpersonalnej

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce