Kadry i płace

Kierunek
 • Kadry i płace
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Zmieniające się otoczenie makro- i mikroekonomiczne tworzy przed przedsiębiorstwami i instytucjami unikalne szanse. Jednym z niezwykle ważnych zasobów firmy, jeśli nie najważniejszym, są ludzie. Szczególnie istotny staje się aspekt prawny związany z zatrudnianiem i optymalizacją struktury zatrudnienia do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zmieniające się przepisy prawne nakładają na pracodawcę konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy na temat prawnych aspektów zatrudniania pracowników. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Rekrutacja zakończona
Cena
 • Już od 430 zł!

 

Rezerwuję miejsce

ZPSB to prywatna szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z regionu, jak i całego kraju. W naszej ofercie dostępny jest szeroki wybór studiów podyplomowych. Wśród nich znalazł się między innymi kierunek Kadry i płace. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Kadry i płace mają na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodów związanych z działaniami kadrowymi. Słuchacze zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami prawa pracy w Polsce. Zostaną zaznajomieni również z tendencjami panującymi w Unii Europejskiej w zakresie działań kadrowych, a także związanymi z formami zatrudnienia oraz przepisami prawnymi z zakresu prawa pracy. 

Słuchacze, którzy zdecydują się na kierunek Kadry i płace, zostaną zapoznani z podstawami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przedstawione zostaną im także zasady naliczania wynagrodzeń pracowniczych w różnych sytuacjach. Podczas zajęć pokazane zostaną im również praktyczne metody wykorzystywania specjalistycznych programów i narzędzi oraz zapoznani zostaną z umiejętnościami prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Program studiów

 

BLOK WPROWADZAJĄCY. 5 godz.

 • Zajęcia integracyjne. 5 godz.

 

BLOK PRAWNY. 110 godz.

 • Prawo pracy. 40 godz.
 • Prawna ochrona pracy. 10 godz.
 • Wypadki przy pracy. 10 godz.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych. Rola orzecznictwa sądowego w stosunkach pracowniczych. 5 godz.
 • Ubezpieczenia społeczne. 5 godz.
 • Świadczenia pracownicze – świadczenia w razie choroby i macierzyństwa, emerytury i renty. 10 godz.
 • Kontrola płatników składek przez ZUS. 5 godz.
 • Czas pracy. 15 godz.
 • Zakaz konkurencji. 5 godz.
 • Badania lekarskie. 5 godz.

 

BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH. 60 godz.

 • Dokumentacja kadrowa. 15 godz.
 • Dokumentacja płacowo-podatkowa. 20 godz.
 • Praktyczne aspekty rekrutacji i selekcji pracowników. 15 godz.
 • Program Płatnik – warsztaty. 10 godz.

 

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH. 20 godz. 

Blok realizowany w trybie e-learningowym. Słuchacz samodzielnie wybiera 2 kompetencje kluczowe z poniższego zestawu.

 • Autoprezentacja
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem

Łączna liczba godzin: 195 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Kadry i płace w ZPSB


Starannie przygotowany program studiów podyplomowych w ZPSB na kierunku Kadry i płace ma wiele zalet. Wśród nich warto wymienić: 

 • Możliwość pozyskania aktualnej wiedzy i zaznajomienia się z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi z zakresu prawa pracy oraz regulacjami ze strony Unii Europejskiej. 
 • Naukę obsługi specjalistycznych programów komputerowych, które dedykowane są działom kadrowo-płacowym i wykorzystywane są w przedsiębiorstwach z różnych branż oraz o różnej wielkości. 
 • Możliwość nawiązania branżowych znajomości podczas spotkań ze specjalistami z branży kadrowo-płacowej z firm na Pomorzu Zachodnim oraz z innych części Polski. 
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów i praktyków: prawników z zakresu prawa pracy, specjalistów ds. kadr, specjalistów ds. płac oraz przedsiębiorców z doświadczeniem w prowadzeniu swoich własnych firm. 
 • Uczestnictwo w zajęciach polegających na pracy na studiach przypadków i typowych sytuacjach związanych z pracą specjalisty ds. kadr i płac, co daje ogromną wiedzę praktyczną i ułatwia późniejsze jej wykorzystywanie. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace?


Studia podyplomowe w ZPSB na kierunku Kadry i płace skierowane są do osób, które mają już wyższe wykształcenie (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie) i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje zawodowe lub planują w najbliższym czasie zmianę ścieżki kariery na kierunek związany z działaniami kadrowymi. 

Adresatami studiów na kierunku Kadry i płace są osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa pracy oraz działań kadrowo-płacowych w Polsce. Zajęcia na tym kierunku pozwolą zaktualizować i poszerzyć wiedzę związaną z polskimi przepisami prawa pracy, a także z wszelkimi regulacjami dotyczącymi płac i czasu pracy wprowadzanych zarówno przez rząd naszego kraju, jak i Unię Europejską.

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Kadry i płace na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

ZPSB to uczelnia, która stawia przede wszystkim na praktykę i praktyków. Nie tylko ja jestem tu wykładowcą, który ma duże doświadczenie zawodowe – jest takich osób dużo więcej. Jesteśmy uczelnią bardzo przyjazną studentom, bo wierzymy, że najważniejsza jest właśnie relacja między studentem, a wykładowcą.

Agnieszka Pawłowska, wykładowca ZPSB

Organizacja studiów Kadry i płace w ZPSB


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu na pierwszym miejscu stawia swoich słuchaczy. Jako jednostka edukacyjna dokładamy wszelkich starań, aby przekazywana przez nas wiedza była przystępna i przydatna w praktyce. Zależy nam także, aby nasi słuchacze mieli czas na rozwijanie swoich pasji i życie prywatne. Dlatego zajęcia na studiach podyplomowych w ZPSB
odbywają się tylko w piątki i w soboty. W przypadku tego kierunku, zajęcia odbywają się online, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams i zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Powyższy układ planu zapewnia słuchaczom wolne niedziele, które mogą wykorzystać oni na swoje inne potrzeby i zobowiązania.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć kierunek Kadry i płace na studiach podyplomowych w ZPSB, słuchacze muszą:

 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej. 

Lider kierunku


Magdalena Gasik
– od 2008 roku prowadzi działalność rachunkowo-księgową. Zajmuje się prowadzeniem księgowości w postaci PKPiR oraz ksiąg handlowych. Obsługuje mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Jest praktykiem w zakresie księgowości, rachunkowości i kadr rozliczanych za pomocą programów informatycznych. Z pasją przekazuje swoją wiedzę słuchaczom na studiach podyplomowych najczęściej prowadzonych w formie warsztatu. Pracuje z programami Insert GT i Płatnik ZUS.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.