Logistyka

 

Kierunek
 • Logistyka
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Od zawsze interesowałeś się transportem? Marzysz o tym, żeby zdobyć kompetencje do wykonywania przyszłościowego zawodu? A może chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spedycji? Studia podyplomowe z Logistyki w ZPSB to strzał w dziesiątkę.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 530 zł!

 

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Logistyka. 

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku Logistyka mają na celu przedstawienie słuchaczom aktualnej wiedzy powiązanej z efektywnym wykorzystywaniem logistyki w przedsiębiorstwach i instytucjach zarówno bezpośrednio związanych z tą branżą, jak i tych, które swoją działalność opierają na innych aspektach, ale wykorzystują na co dzień łańcuch dostaw. Słuchacze tego kierunku będą mogli wykorzystać swoją wiedzę w pracy zawodowej w firmach lokalnych i globalnych, a także przy prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. 

Na kierunku Logistyka słuchacze zostaną zapoznani z logistycznymi programami komputerowymi. Przedstawione zostaną im informacje, które umożliwią zrozumienie prawideł i  zasad, które rządzą  logistyką i organizacjami logistycznym. Słuchacze dowiedzą się, jak zarządzać produkcją, logistyką oraz zaopatrzeniem. Przekazana zostanie im profesjonalna wiedza, która pozwoli uświadomić sobie rolę logistyki w przedsiębiorstwie. 

Program studiów

Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Logistyka.

BLOK I. Zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe pojęcia i koncepcje. 40 godz.

 1. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw (system logistyczny, procesy logistyczne, outsourcing i logistyka kontraktowa).
 2. Logistyka międzynarodowa i globalna (rynek TSL, globalne łańcuchy dostaw).
 3. Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw.
 4. Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania w łańcuchu dostaw (Lean Management, Agile Management, Total Quality Management, Time-based Management, Just-in-Time, Corporate Social Responsibility, Rachunek kosztów działań w łańcuchu dostaw (ABC)).
 5. Nowoczesne strategie łańcuch dostaw (inteligentny łańcuch dostaw, zrównoważony łańcuch dostaw, odpowiedzialny łańcuch dostaw, odporny łańcuch dostaw, zamknięty obieg łańcucha dostaw, krótki łańcuch dostaw, rekonfiguracja systemów logistycznych i łańcuchów dostaw).

BLOK II. Technologie wspierające i cyfryzacja łańcucha dostaw. 30 godz.

 1. Cyfryzacja łańcucha dostaw (e-commerce, IoT, AI, ML, Industry 4.0/5.0).
 2. Wykorzystanie innowacyjnych technologii w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Systemy ERP, WMS TMS w łańcuchu dostaw).

BLOK III. Podejście procesowe w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. 40 godz. 

 1. Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw (zapasy i składowanie, zaopatrzenie i zakupy, prognozowanie i planowanie produkcji, dystrybucja, zarządzanie transportem, zarządzanie gospodarką magazynową, recykling, zarządzanie popytem w łańcuchu dostaw, zarządzanie informacją w łańcuchu dostaw).

BLOK IV. Analiza, diagnoza i ocena procesów logistycznych – przeprojektowywanie łańcucha dostaw. 30 godz.

 1. Projektowanie procesów i systemów logistycznych.
 2. Reinżynieria procesów.
 3. Model SCOR.
 4. Mapowanie procesów biznesowych – Adonis.
 5. Mapowanie strumienia wartości.
 6. BLOK V. Praktyczne ujęcie zarządzania łańcuchem dostaw. 30 godz.
 7. Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw – analiza studiów przypadków firm polskich i światowych.

Łączna liczba godzin: 170 godz.

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Logistyka w ZPSB

Studia podyplomowe Logistyka w ZPSB to często wybierany kierunek, który zapewnia wykształcenie na najwyższym poziomie. Do najważniejszych zalet tego kierunku należą między innymi:

 • Możliwość dokładnego poznania nowoczesnego wymiaru logistyki dzięki zastosowaniu symulacji procesów logistycznych w oprogramowaniu ADONIS.
 • Nauka innowacyjnych rozwiązań i metod zarządzania logistyką (zarządzanie zwinne, zarządzanie szczupłe), które pozwolą na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa w tym zakresie. 
 • Możliwość dobrego zapoznania się z profesjonalnymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w logistyce. 
 • Poznanie zasad, zgodnie z którymi funkcjonują systemy makrologistyczne oraz dowiedzenie się, jakie czynniki makrootoczenia wpływają na proces zarządzania logistycznego. 
 • Udział w praktycznych zajęciach, dostosowanych do aktualnych realiów panujących w branży logistycznej, prowadzonych przez specjalistów z doświadczeniem zdobywanym w firmach na Pomorzu Zachodnim oraz w innych częściach kraju. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Logistyka?

Kierunek Logistyka na studiach podyplomowych w ZPSB to studia, które dedykowane są osobom, które posiadają już wyższe wykształcenie na poziomie minimum licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać wiedzę pod okiem specjalistów z branży logistycznej, którzy posiadają praktyczne doświadczenie. 

Adresatami studiów są zarówno osoby, które związane są już z logistyką w swojej codziennej pracy, jak i te, które dopiero planują rozpocząć swoją przygodę z tą branżą. Studia podyplomowe Logistyka to idealny wybór dla osób, które pracują na stanowiskach związanych ze spedycją, transportem i logistyką, a także dla słuchaczy, którzy prowadzą lub planują założyć własną firmę, w której łańcuch logistyczny będzie odgrywał istotną rolę. 

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Logistyka na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej Uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych Logistyka w ZPSB

W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu stawiamy słuchacza zawsze na pierwszym miejscu. Zależy nam, aby osoby, które wybiorą studia podyplomowe w naszej Uczelni, miały czas na rozwój również poza zajęciami. Dlatego w ZPSB zjazdy odbywają się tylko w piątki i soboty, zgodnie z następującym harmonogramem i z wykorzystaniem aplikacji MS Teams:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Taki plan sprawia, że słuchacze ZPSB mają wolne niedziele, które mogą wykorzystać w dowolny sposób. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Logistyka, słuchacze muszą:
 • mieć minimum 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej. 

Lider kierunku

dr hab. Blanka Tundys – nauczyciel akademicki i ekspert w zakresie Logistyki miejskiej, Smart City, Zielonego i Zrównoważonego Łańcucha Dostaw oraz gospodarki o zamkniętym obiegu. Dr hab. Blanka Tundys to trzykrotka stypendystka fundacji DAAD (Deutscher Akkademischer Austausch Dienst), która odbyła wiele zagranicznych staży naukowych i dydaktycznych. Jest ekspertem NAWA, RPO, NCBiR, PARP i programu Interreg oraz członkiem międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (EurOMA, IETI, Alumni DAAD oraz Polskiego Towarzystwa Logistycznego, SITK w Szczecinie). Współpracuje naukowo z uczelniami Wyższymi i Instytutami Badawczymi w różnych państwach na świecie, m.in. w Niemczech, Szwecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Malezji, Indonezji i Kanadzie. Angażuje się w inicjatywy społeczne i w ramach wolontariatu na przykład w ramach „Studenckich Projektów Społecznych”, programu „Społecznik” oraz „Akademii Każdego Wieku”.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy