Logistyka (online)

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Od zawsze interesowałeś się transportem? Marzysz o tym, żeby zdobyć kompetencje do wykonywania przyszłościowego zawodu? A może chcesz uzupełnić swoją wiedzę z zakresu spedycji? Studia podyplomowe z Logistyki w ZPSB w Szczecinie to strzał w dziesiątkę.

Nasi słuchacze w trakcie rocznej nauki zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu logistyki, spedycji oraz transportu. Co więcej, program studiów, przygotowany we współpracy z praktykami i osobami na co dzień związanymi z branżą, pozwala studentom:

  • nabyć widzę i umiejętności z zakresu zarządzania produkcji oraz zarządzania logistycznego i zarządzania zaopatrzeniem,
  • nauczyć się wykorzystywać logistyczne systemy komputerowe,
  • poznać systemy makrologistyczne oraz wpływ czynników makrootoczenia (np. aspekty prawne) na zarządzanie logistyczne,
  • dowiedzieć się jaką rolę odgrywa logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

Adresaci studiów

Do kogo skierowane są studia podyplomowe na kierunku Logistyka w ZPSB w Szczecinie?
Program kierunku dedykowany jest osobom, które:

  • na co dzień pracują w branży logistycznej i pragną uzupełnić swoją dotychczasową wiedzę,
  • są menadżerami logistyki,
  • są specjalistami zajmującymi stanowiska w firmach logistycznych, produkcyjnych, usługowych oraz handlowych,
  • mają wykształcenie wyższe i chcą związać swoją przyszłość zawodową z szeroko rozumianą logistyką i spedycją.

Jest coraz większe zainteresowanie logistyką wśród młodych ludzi. Właśnie ze względu na łatwy dostęp do rynku pracy. Każde miasto w Polsce potrzebuje na pewno wyszkolonych logistyków, wiedzących jak zorganizować łańcuch dostaw tak, żeby te dostawy we właściwym czasie i wysokiej jakości trafiały.

dr Leszek Czajkowski, wykładowca ZPSB

Wykładowcy-praktycy

W trakcie rocznej nauki słuchacze na studiach podyplomowych na kierunku Logistyka w ZPSB w Szczecinie mogą liczyć przede wszystkim na zajęcia z praktykami. Zajęcia prowadzone są przez osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w branży logistycznej, dzięki czemu studenci mają okazję poznawać ważne z punktu widzenia dziedziny zagadnienia nie tylko na podstawie teorii, ale autentycznych case studies. Co więcej, nasi słuchacze otrzymują także możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę na uzupełnienie swojej wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym dla nich materiałach na platformie e-learningowej.

Program studiów

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
Zarządzanie łańcuchem dostaw 15
Metody i techniki zarządzania 10
Controlling logistyczny 10
Zarządzanie zasobami ludzkimi 5
Aspekty prawa (transportowego, handlowego, ubezpieczeniowego) 5
Inteligentne łańcuchy dostaw 5
Zielony łańcuch dostaw i logistyka zwrotna 10
Zarządzanie projektami logistycznymi 5
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
BPM – Business process management 5
Procesy i sieci wartości w logistyce 10
Monitorowanie i analiza procesów logistycznych 10
Statystyczne sterowanie procesem 10
Certyfikacja i standaryzacja procesów logistycznych 10
Symulacja i optymalizacja w logistyce 10
Organizacja procesów transportowych 10
Proces zaopatrzenia i gospodarka materiałowa 10
Sterowanie i planowanie produkcji 10
Prognozowanie i zarządzanie zapasami 10
Automatyka magazynowa 10
Projektowanie i zarządzanie sieciami dystrybucji 15
Technologiczne wyzwania sieci dostaw 5
Konfigurowanie procesów obsługi klienta 10
Gra symulacyjna – zarządzanie łańcuchem dostaw 10
Liczba godzin łącznie 210

 

Rezerwuję miejsce