Master Coaching

Studia podyplomowe realizowane w partnerstwie merytorycznym z „MORE. Pracownia Szkoleń i Coachingu”. 

Cel studiów i adresaci 

Celem studiów jest wzbogacenie warsztatu life and biznes coach’a o nowoczesne modele i narzędzia coachingowe.

Studia podyplomowe Master Coaching skierowane są aktywnych zawodowo certyfikowanych i dyplomowanych coachów, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • ukończyły studia podyplomowe z coachingu,
 • posiadają międzynarodowy certyfikat coach’a,
 • posiadają min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów coachingowych.

Udział w studiach podyplomowych będzie możliwy po pozytywnej weryfikacji warunków formalnych uczestnictwa w studiach i analizie formularza zgłoszeniowego i motywacyjnego kandydata na studia Master Coaching. Lista uczestników będzie sporządzona na zakończenie rekrutacji.

Do 30 kwietnia zapłać 950 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zapłać 950 zł mniej za naukę. Zapisując się do 30 kwietnia zapłacisz:
 • 500 zł mniej za czesne na pierwszym roku
 • 0 zł wpisowego - zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Partner merytoryczny kierunku

Partnerem merytorycznym kierunku Master Coaching jest Pracownia MORE

Dlaczego warto wybrać kierunek Master Coaching w ZPSB? 

Korzyści dla uczestników:

 • przyswojenie i przetrenowanie nowoczesnych metod pracy coacha,
 • indywidualne doświadczenie procesu coachingu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi,
 • kontakt z autorytetami w obszarze coachingu i rozwoju osobistego,
 • poznanie modeli sesji coachingowych w różnych obszarach pracy life coach’a i biznes coach’a,
 • przećwiczenie i opanowanie w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu.

Atuty studiów Master Coaching:

 • zajęcia prowadzą praktycy, autorytety w obszarze coachingu i rozwoju osobistego, coach’owie z wieloletnim doświadczeniem,
 • możliwość pracy na zaawansowanych narzędziach coachingowych,
 • zajęcia realizowane w całości w formie warsztatowej,
 • praktyczny i użyteczny projekt dyplomowy – realizacja grupowej sesji coachingowej,
 • dogodny sposób organizacji zajęć – 8 intensywnych zjazdów szkoleniowych, realizowanych głównie w soboty i niedziele.

STUDIA DOFINANSOWANE

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

Rezerwuję miejsce

Program studiów podyplomowych „Master Coaching – mistrzowska szkoła coacha”

 1. Proces grupowy w pracy coacha – 16 godzin
  Całość modułu będzie oparta o psychologię procesu grupowego, przy wykorzystaniu elementów treningu interpersonalnego oraz cykl uczenia według Kolba.Program będzie modyfikowany w zależności o stan procesu grupowego zachodzącego w grupie uczestników modułu.Prowadzący: Joanna CzarneckaCoach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia).
 2. Odwaga i wstyd w coachingu – 16 godzin
  Celem modułu jest pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności budowania wewnętrznej odwagi oraz sposobów radzenia sobie ze wstydem w praktyce coachingowej. Praca w ramach obszarów:

  • Zaufania
  • Wrażliwości
  • Wstydu
  • Krytyki
  • Empatii
  • Wyrozumiałości dla siebie
  • Emocji i ich wpływu na człowieka

  Prowadząca: Joanna Chmura

  Pracuje z klientami indywidualnymi i biznesowymi w tematyce przywództwa i związanych z nim: autentyczności, wrażliwości oraz odwagi. Prowadzi warsztaty, wykłady oraz coaching. Pracuje modelami The Daring Way™ oraz Rising Strong™, których uczyła się w USA bezpośrednio u dr Brené Brown, autorki „Darów niedoskonałości”, „Z wielką odwagą” i „Rosnąc w siłę”. Od stycznia 2017 jako jedyna osoba z Europy, na zaproszenie samej Brené Brown należy również do jej 15 osobowego zespołu międzynarodowych facylitatorów programu rozwoju przywództwa Brave Leaders Inc. Jest psychologiem, ukończyła UJ w Krakowie a aktualnie mieszka w Warszawie.

 3. Rozwój oparty na dowodach – 8 godzin
  Celem modułu jest budowanie odpowiedzialnej postawy osób poruszających się na rynku rozwojowym. Moduł ma zwiększyć świadomość tego, czym są metody oparte na dowodach i budować gotowość do ich stosowania:

  • Przegląd najpopularniejszych mitów rozwojowych
  • Koncepcja Evidence Based Coaching / Evidence Based Training
  • Jak odróżnić metody rzetelne od pop-psychologii
  • Trening krytycznego myślenia
  • Jak rozmawiać ze zwolennikami metod wątpliwej jakości?

  Prowadzący: Rafał Żak

  Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora. Promuje rozwój oparty na dowodach i nieco bezczelnie twierdzi, że w tym co robi zauważa granicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a rozwojem, który jest celem samym w sobie. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jako coach pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora ma na koncie kilka książek w tym „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi”, „Nie myśl, że NLP zniknie” nagrodzoną tytułem Książki dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, „Sztukę błądzenia” oraz fiszki rozwojowe „Jak wygrać z manipulacją?”.

 4. Metafora w coachingu – 8 godzin
  Celem modułu jest poznanie metaforycznych narzędzi wizualnych i sposobów ich wykorzystania do kreatywnego rozwiązywania problemów na sesjach coachingowych:

  • wprowdzenie do pracy z metaforą
  • budowanie relacji z klientem coachingowym w oparciu o narzędzia wizualne
  • wykorzystanie narracji
  • praca z użyciem planszy coachingowej
  • praca z wartościami
  • praca z ARCHETYPAMI jako sposób na rozpoznanie zasobów i potencjału klienta coachingowego

  Prowadzący: Anka Łoza-Dzidowska

  Absolwentka ASP. Trenerka biznesu, certyfikowany coach. W swojej praktyce trenerskiej od kilkunastu lat specjalizuje się w psychologii biznesu, inteligencji emocjonalnej, asertywności, komunikacji interpersonalnej, zarządzaniu oraz funkcjonowaniu zespołów pracowniczych. Autorka kart coachingowych i gier treningowych, wykorzystujących metody z zakresu pracy z metaforą. Jej narzędzia coachingowe, tworzone pod marką ZWROTNICA Projektowanie Zmiany, należą do najpopularniejszych w Polsce, a w wersji angielskiej wchodzą na rynki zagraniczne – brytyjski i kanadyjski. Jest również trenerem outdoorowym. Współpracowała m.in. z takimi klientami jak ING Bank Śląski, Secus, BZ WBK, Deutsche Leasing Polska, Fortis Bank, ZUS, PKO, Navo, PKO, ComArch, ARiMR, SKOK, PGE, Ministerstwo Finansów, ING Bank Śląski, Secus, BZ WBK, ZUS, PKO, Navo, ARiMR, PGE, KGHM, Kronsberg.

 5. Coaching systemowy – 16 godzin
  Celem modułu jest poznanie zasad rządzących systemami i przećwiczenie metod coachingowych adekwatnych do wyzwań związanych z systemem, w którym funkcjonują klienci:

  • TheoryU
  • Systemy: rodzinny i zawodowy – podobieństwa i różnice
  • Tworzenie mapy systemu i wyłanianie z niej informacji
  • Przebudowa mapy pod kątem celu
  • Systemowe podejście do projektu
  • Cztery perspektywy w systemie
  • Wyłanianie kluczowych punktów do dalszej pracy
  • Przekuwanie wglądów na plan działania

  Prowadząca: Monika Zubrzycka-Nowak

  Trener coachingu, superwizor akredytowany w Izbie Coachingu. Od 2005r kształci coachów w Studium Coacha GWPS wg. autorskiego programu a w Studium „Akademia Coachingu Biznesowego” organizowanego przez ARP prowadzi superwizję. Współtworzyła system akredytacji i pełni funkcję przewodniczącej Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu. Jest współautorką książek „Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu” oraz „Coaching zdrowia”. Od 1999 wspiera ludzi w usprawnianiu zarządzania swoim życiem poprzez szkolenia otwarte i zamknięte oraz coaching i ustawienia systemowe.

 6. Komunikacja transformująca – 8 godzin
  Celem modułu jest poznanie zasad pracy w oparciu o Transforming Communications (TC) czyli Komunikację Transformującą. TC to metoda, która pomaga:

  • dopasować się i budować szybki kontakt z innymi ludźmi, aby uzyskać postawę współpracy i zaufania
  • poszerzać możliwości innych w przekraczaniu własnych trudności i osiąganiu rezultatów
  • sprawiać, aby inni szanowali Twoje potrzeby i współpracowali z Tobą
  • rozwiązywać problemy dotyczące konfliktów w organizacjach oraz z klientami i członkami rodzin bez stosowania gróźb i kar

  Prowadzący: Katarzyna Podgórska

  Erickson Certified Professional Coach (ECPC), certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie: Professional Certified Coach (PCC), dyplomowany Coach Relacji, Trenerka Zarządzania Matrik, licencjonowana trenerka Komunikacji Transformującej. Ponadto posiada niemal 25-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w mediach (dziennikarka TVP S.A.), promocji (RMF FM), reklamie i PR (Kraków 2000). Specjalizuje się w coachingu kariery, relacji i komunikacji oraz budowaniu marki osobistej. Przeprowadziła ponad 1200 godzin coachingu indywidualnego i grupowego. Jako coach wspiera menedżerów w procesie znalezienia zmiany zawodowej i twórczym kierowaniu swoim życiem. Za swoją misję uznaje inspirowanie innych do osiągania mistrzostwa w dobrej, skutecznej komunikacji, a także do wykorzystywania własnych talentów jako źródła siły. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska.

 7. Coaching relacji – 8 godzin
  Celem modułu jest wprowadzenie słuchaczy do coachingu relacji, zapoznanie ich ze skutecznymi modelami osiągania satysfakcjonujących relacji, zakorzenionych w osobistej mocy oraz wzbogacenie i poszerzenie posiadanego warsztatu:

  • Jak można wykorzystać coaching w budowaniu relacji?
  • Wprowadzenie do relacji w związkach
  • Założenia wspierające relację
  • Metody zorientowane na rozwiązanie
  • Przeramowania i przedefiniowania
  • Zmiana perspektywy
  • Kwestionowanie przekonań
  • Zarządzanie emocjami

  Prowadzący: Katarzyna Podgórska

  Erickson Certified Professional Coach (ECPC), certyfikowany coach International Coach Federation (ICF) na poziomie: Professional Certified Coach (PCC), dyplomowany Coach Relacji, Trenerka Zarządzania Matrik, licencjonowana trenerka Komunikacji Transformującej. Ponadto posiada niemal 25-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w mediach (dziennikarka TVP S.A.), promocji (RMF FM), reklamie i PR (Kraków 2000). Specjalizuje się w coachingu kariery, relacji i komunikacji oraz budowaniu marki osobistej. Przeprowadziła ponad 1200 godzin coachingu indywidualnego i grupowego. Jako coach wspiera menedżerów w procesie znalezienia zmiany zawodowej i twórczym kierowaniu swoim życiem. Za swoją misję uznaje inspirowanie innych do osiągania mistrzostwa w dobrej, skutecznej komunikacji, a także do wykorzystywania własnych talentów jako źródła siły. Jest członkiem ICF Global i ICF Polska.

 8. Superwizja grupowa – 16 godzin
  Celem modułu jest:

  • Uzyskanie informacji zwrotnej normatywnej i rozwojowej przez uczestników szkolenia
  • Pogłębienie rozumienia coachingu jako metody i świadomości wpływu interwencji i postaw coacha
  • Przygotowanie do regularnej praktyki superwizyjnej na kolejnych etapach rozwoju
  • Okazja do dyskusji o etyce i standardach zawodu

  Prowadzący: Anna Pyrek

  Executive coach z certyfikacją ICF MCC, ponad 2700 godzin coachingu (indywidualnego i grupowego), od 10 lat Dyrektor Programowy programu szkoleniowego na poziomie ACTP, ponad 300 godzin superwizji i mentor coachingu,. Superwizor i międzynarodowy egzaminator na poziomie PCC dla ICF. Pasjonat doskonalenia się wspierania coachów w ich drodze do odkrycia indywidualnego stylu pracy

 9. Praca z krytykiem wewnętrznym – 4 godziny
  Celem modułu jest poznanie narzędzia coachingowego, które pozwala na pracę z krytykiem wewnętrznym. Uczestnicy wyjdą z umiejętnością stosowania gry coachingowej LockLuck:

  • Czym jest samoocena i kiedy się kształtuje?
  • Jak ma się samoocena do poczucia wartości i pewności siebie?
  • Rola kanału prioprioceptywnego, metafory graficznej i słownej w procesie LockLuck?
  • Zasady, sposoby pracy i etapy w procesie LockLuck?

  Prowadząca: Joanna Michalak

  Coach, Trener Biznesu, Konsultant. Członkini Zarządu Klubu Kobiet Biznesu przy Północnej Izbie Gospodarczej. Pracowała jako menedżer działu w Media Markt Polska Sp. z o.o. oddział Szczecin (14 lat). Miała okazję budować zespół sprzedażowy, z którym osiągała najlepsze wyniki w kraju. Akredytowany Coach w International Coach Federation na poziomie ACC, licencjonowany Coachem LockLuck, Trener Biznesu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET, certyfikowanym praktyk metody POINTS OF YOU. Jako coach specjalizuje się w rozwoju osobistym i zawodowym swoich klientów. Prowadzi sesje coachingu i mentoringu menedżerskiego wspierając innych w osiąganiu ich celów oraz realizacji zamierzeń biznesowych.

 10. Siła i odporność psychiczna – 4 godziny
  Celem modułu jest poznanie czym jest odporność psychiczna i jak pracować nad jej rozwojem:

  • siła i odporność psychiczna w ujęciu badawczym,
  • model 4C określający odporność psychiczną,
  • narzędzie MTQ48 do mierzenia odporności psychicznej
  • analiza własnego profilu kwestionariusza MTQ48,
  • sposoby pracy nad rozwojem odporności psychicznej – własnej i klientów coachingu.

  Prowadzący: Boguś Michalak

  Certyfikowany Coach ACC w ICF oraz Practitioner Coach Diploma w Noble Manhattan Coaching. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu „KONTRAKT Ośrodek Szkolenia Handlowców” w Warszawie.Praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z kilkunastoletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych korporacjach. Przez wiele lat pracował w sektorze bankowości jako HR Business Partner. Ambasador marki Noble Manhattan Coaching, najstarszej i największej szkoły coachingu w Europie.

  Jako Trener Biznesu projektuje i realizuje szkolenia dla menedżerów oraz pracowników obsługi klientów.
  Coach stowarzyszony w International Coach Federation oraz Noble Manhattan Coaching. Pomaga Klientom czerpać satysfakcję z życia i wprowadzać pozytywne zmiany. Prowadzi procesy coachingowe dla menedżerów w takich obszarach jak: rozwijanie umiejętności menedżerskich, komunikacja i budowanie dobrych relacji w zespole, przywództwo oparte na zaufaniu.

  Certyfikowany użytkownik narzędzia do badania i wzmacniania „Siły i Odporności Psychicznej” (MTQ48).
  Koordynator cyklu spotkań dla coachów i pasjonatów coachingu „Coaching Szczecin”.

 11. Techniki pracy z porażką i niepowodzeniem – 8 godzin
  Celem modułu jest dostarczenie metod pracy z porażką, błędem i niepowodzeniem:

  • Błędy jako podstawa rozwoju jednostki i organizacji
  • Techniki „fast fail”, szybkiego i celowego popełniania błędów
  • Coachingowe schematy pracy z błędem i porażką
  • Budowanie kultury organizacyjnej korzystającej z błędów i niepowodzeń
  • Psychologia błądzenia

  Prowadzący: Rafał Żak

  Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora. Promuje rozwój oparty na dowodach i nieco bezczelnie twierdzi, że w tym co robi zauważa granicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a rozwojem, który jest celem samym w sobie. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jako coach pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu. W roli autora ma na koncie kilka książek w tym „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi”, „Nie myśl, że NLP zniknie” nagrodzoną tytułem Książki dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, „Sztukę błądzenia” oraz fiszki rozwojowe „Jak wygrać z manipulacją?”.

 12. Gadżetowanie – 8 godzin
  Celem modułu jest rozwinięcie kompetencji wykorzystania narzędzi metaforycznych w pracy coachingowej:

  • skuteczna pierwsza sesja demonstracyjna – pomocne struktury i narzędzia wspierające przeprowadzenie pierwszej sesji w life i business coachingu
  • generowanie celu – poczuj, sięgnij do intuicji, zobacz, zmotywuj się do działania za pomocą wizualnych narzędzi coachingowych
  • praca w obszarze rzeczywistości – helicopter view na obecną sytuację, praca w obszarach zasobów wspierających realizację celu za pomocą rekwizytów codziennego użytku
  • generowanie opcji – wypracowywanie dróg dotarcia do wymarzonego celu za pomocą kart i kości, przydatne struktury indywidualnych burzy mózgów
  • pierwszy krok na drodze do realizacji celu – od Walta Disney`a aż po wspierające afirmację

  Prowadząca: Małgorzata Leduchowska

  Coach PCC ICF, certyfikowany trener biznesu, twórca marki Gadżetowanie®, certyfikowany trener metody Points of You®, autorka. Z wykształcenia magister socjologii. Od wielu lat zajmuje się rozwojem innych trenerów i cochów i z nieskrywaną duma przypatruje się ich sukcesom.

 13. Team coaching – 16 godzin
  Celem modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia team coachingu, ubogacenie ich posiadanego już warsztatu coachingowego o nowe narzędzia i techniki z zakresu team coachingu:

  • zasady team coachingu a coachingu grupowego
  • wyznaczenie celu i kontraktu w team coachingu a coachingu grupowym
  • proces team coachingu – etapy
  • wskazania i przeciwskazania do prowadzenia team coachingu lub coachingu grupowego z grupą
  • techniki i narzędzia team coachingu
  • techniki i narzędzia coachingu grupowego
  • konflikt i opór w procesie team coachingu
  • domykanie sesji team coachingu i coachingu

  Prowadzący: Norbert Grzybek

  Ponad 11 lat doświadczeń pracy w strukturach korporacyjnych, około 4000 godzin szkoleń. Najchętniej pracuje tam, gdzie ludziom trudno jest się dogadać, a chcą to robić lepiej, łatwiej i skutecznie. I to niezależnie, czy rzecz dotyczy relacji sprzedażowej, sytuacji szef – podwładny czy kolegów z jednego zespołu. Specjalista od wymyślania i opracowywania efektywnych programów rozwoju osobistego i pracy na silnych stronach – zarówno w sprzedaży, zarządzaniu, jak i codziennym życiu.

  Pracował dla: ING Usługi Finansowe, P.T.C. S.A., Kredyt Bank, Orlen, Galderma, Auchan, Grupa Anders, PZU Życie, AMG.net, Graco. Millennium Bank, Grupa Żywiec, Akzo Nobel, NovoNordisk, Berker, Virgin Mobile, Clear Channel, NDL, Kontrakt OSH, KefAnn.

 14. Coaching prowokatywny – 16 godzin
  Celem modułu jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia coachingu z wykorzystaniem elementów i narzędzi z zakresu prowokatywności (Coachingu Prowokatywnego i Stylu Prowokatywnego):

  • Podstawy oraz kognitywne założenia podejścia prowokatywnego
  • Podstawowe narzędzia coachingu prowokatywnego
  • Pokaz i omówienie interwencji prowokatywnych

  Prowadząca: Joanna Czarnecka

  Coach, trener, konsultant biznesu, terapeuta. Dyrektor Oddziału Mazowieckiego Izby Coachingu. Współtwórca Provocare – Instytutu Komunikacji Prowokatywnej, w którym zajmuje się rozwojem i propagowaniem Metod Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz menedżerskiej. Prowadzi treningi dla trenerów oraz warsztaty dla coachów z zaawansowanych technik pracy z klientem. Autorka wielu nowatorskich rozwiązań projektowych dotyczących zmiany kultury organizacyjnej w złożonych strukturach organizacyjnych. Opracowuje i realizuje autorskie projekty rozwoju kompetencji i umiejętności kadry zarządczej, handlowej, medycznej, terapeutycznej, psychologicznej i pedagogicznej różnych szczebli. Projektuje gry i symulacje szkoleniowe. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy terapeutyczej (jako terapeuta par i małżeństw, terapeuta rodzin, oligofrenoterapeuta, arteterapeuta, socjoterapeuta oraz w terapii wyjścia).

 15. Obrona projektu dyplomowego

 

Rezerwuję miejsce