Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Szybko zmieniające się prawo może powodować błyskawiczne zmiany także na rynku pracy. Zawody i zajęcia dotychczas nieznane lub w najlepszym wypadku niszowe z dnia na dzień zdecydowanie zyskują na popularności i co najważniejsze – rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w takich dziedzinach. Dokładnie ten scenariusz realizuje się w odniesieniu do RODO.

Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (GDPR / RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku wprowadziło rewolucję w systemie ochrony danych osobowych i jest bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym, bez konieczności implementowania go ustawą. Jedną z zasadniczych i najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzanych przez RODO jest przyznanie organom publicznym kontrolującym przetwarzanie danych osobowych w państwach członkowskich (w Polsce GIODO) prawa do nakładania wysokich kar pieniężnych na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów RODO. Najsurowsze kary będą mogły sięgać nawet 4% światowego obrotu przedsiębiorstwa (jednak nie więcej niż 20 mln EUR).

Co możesz zyskać?

Pierwszorzędnym celem studiów na tym kierunku jest zdobycie przez każdego ze słuchaczy kwalifikacji IODO (Inspektora Ochrony Danych Osobowych), a niezbędne do tego jest nabycie fachowej wiedzy na temat prawa i praktyk w zakresie ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dzięki takiemu zestawowi umiejętności absolwent będzie mógł efektywnie, profesjonalnie, sprawnie, a także co szczególnie istotne, zgodnie z obowiązującym prawem wykonywać zadania IODO oraz zadania administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym).

Kto odnajdzie się na tym kierunku?

Studia kierowane są zwłaszcza do obecnych i potencjalnych administratorów bezpieczeństwa informacji oraz inspektorów ochrony danych, a także administratorów danych osobowych w firmach i jednostkach sektora publicznego, jak również osób zajmujących się ochroną danych osobowych bądź zainteresowanych rozpoczęciem pracy w tej dziedzinie.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzą praktycy – prawnicy z zakresu prawa pracy, specjaliści ds. kadr z ogromnym doświadczeniem biznesowym,
 • praca na casusach i typowych sytuacjach związanych z pracą inspektora ochrony danych osobowych,
 • dogodny sposób organizacji zajęć – zajęcia tylko w piątki i soboty.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych zyskasz szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji:

WIEDZA:

 • Uzyskasz kompleksową wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych niezbędnych do pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust.5 RODO),
 • zdobędziesz wiedzę jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem,
 • dowiesz się jak i z kim zawrzeć umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • dowiesz się jak bez negatywnych konsekwencji przejść kontrolę GIODO.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Będziesz potrafił stworzyć i wdrożyć system ochrony danych osobowych,
 • nabędziesz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji w swojej organizacji,
 • zdobędziesz użyteczne umiejętności przetwarzania informacji niejawnej w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Lepiej zrozumiesz potrzebę i poznasz możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,
 • Zdobędziesz umiejętność samokształcenia się,
 • Będziesz potrafił dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb,
 • Zrozumiesz znaczenie komunikacji interpersonalnej.

Jak kształcimy?

Zajęcia na studiach podyplomowych w Szczecinie prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem interaktywnych metod nauczania. W trakcie zajęć prowadzonych przez praktyków z zakresu prawa, administrowania danymi osobowymi, słuchacze zostaną zaznajomieni z typowymi sytuacjami związanymi z pracą inspektora ochrony danych osobowych.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, wykładów i ćwiczeń, ze szczególnym naciskiem na interaktywne i włączające metody nauczania. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z zakresu objętego tematyką studiów.

 

Lp. TEMATYKA Liczba godzin kontaktowych
BLOK WPROWADZAJACY 33
Zajęcia integracyjne 3
Wprowadzenie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, GDPR) 20
10
BLOK OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 60

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających

Bezpieczeństwo przetwarzania

Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych, ocena skutków ryzyka i dokumentacja przetwarzania danych

Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych

Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Warsztat z zakresu umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

60

 

BLOK BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 60

Wartość informacji – wywiad gospodarczy a funkcjonowanie organizacji

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2017

Zarządzanie ryzykiem wg norm ISO

Zarządzanie ciągłością działania organizacji wg ISO 22301

Nowe kierunki zagrożeń i dostępne zabezpieczenia

Prawidłowe zabezpieczenie elektronicznych dowodów sądowych, Informatyka śledcza w bezpieczeństwie informacji

Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC 27001:2017 – praktyczne warsztaty

Efektywna komunikacja w zarządzaniu i sytuacjach kryzysowych

60

 

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH (w systemie e-learning)
Autoprezentacja  
Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym  
Komunikacja interpersonalna  
Kreatywność  
Praca w zespole  
Prawo w działalności gospodarczej  
Ugruntowane podstawy matematyki  
Zarządzanie wiedzą  
Zarządzanie zespołem  
Znajomość technologii informatycznych  
BLOK DYPLOMOWY 5
Seminarium dyplomowe 5
Egzamin dyplomowy – prezentacja projektu dyplomowego + test wiedzy
Łącznie 158

 

Rezerwuję miejsce