Prawo nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwo

 

Kierunek
 • Prawo nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwo
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
W obliczu dynamicznie rozwijającej się nowoczesnej technologii szczególnie istotnym jest, by orientować się w ramach prawnych jej funkcjonowania oraz potrafić uchronić swoją firmę przed niebezpieczeństwem związanym z jej działaniem. Słuchacze tego kierunku otrzymają wiedzę z zakresu między innymi RODO czy ochrony własności intelektualnej, a także praktyczne umiejętności dotyczące zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 530 zł!

 

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Prawo nowoczesnych technologii i cyberbezpieczeństwo.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do pełnienia różnego rodzaju funkcji w organizacjach: inżynierów i prawników zajmujących się nowymi technologiami w startupach czy dojrzałych organizacjach działających w firmach IT, e-commerce czy fintech, przemysłowych, produkcyjnych czy usługowych. Szczególnie zainteresowane studiami mogą być osoby pełniące lub chcące pełnić funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, MLRO (Anti-Money Laundering Reporting Officer), Compliance Officer lub Pełnomocnik Zarządu ds. zgodności.

Program studiów

PRAWO  65 godzin

 1. Wprowadzenie 5 godziny
 2. Ochrona własności intelektualnej – prawo autorskie, smart kontrakty i block chain, prawne aspekty big-data, big data w smart city, AI, blokchain – 15 godzin
 3. Ochrona własności intelektualnej – prawo autorskie oraz kontrakty: IT, DORA i podobne – 15 godzin
 4. Compliance i Cyberbezpieczeństwo I – RODO: budowa organizacji z perspektywy cyberbezpieczeństwa (zasady, role i zadania, praktyczne wdrożenie RODO) – 10 godzin 
 5. Compliance i Cyberbezpieczeństwo II – przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa (podmioty kluczowe, NIS2) i normy ISO (27001, ISO 27017), warsztaty z analizy ryzyka, w tym wykorzystanie norm ISO – 15 godzin
 6. Regulacje sektorowe w RODO (firmy technologiczne, IT, fintech, e-commerce) – 5 godz. 

TECHNOLOGIA 45 godzin

 1. Audyty cyberbezpieczeństwa – rodzaje, metody i potrzeby – 10 godz.
 2. Obsługa incydentów – aspekty technologiczne, proceduralne i prawne – 20 godzin 
 3. Zabezpieczenia systemów i urządzeń IT – dla użytkowników biurowych i pracowników technicznych – 15 godz.

LUDZIE 40 godzin

 1. Zarządzanie projektami – 10 godz.
 2. Manipulacje, ataki socjotechniczne – 10 godz.
 3. Psychologia w pracy i w domu, jak radzić sobie ze stresem, work-life balance – 10 godz.
 4. Mediacje jako sposoby rozwiązywania sporów – 10 godz.

Łączna liczba godzin: 160 godz.

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie na co najmniej poziomie licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne.

Studia podyplomowe na kierunku Prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwo  są adresowane do:

 • Inżynierów zabezpieczających systemy IT
 • Prawników
 • Osób, które pełnią lub chcą pełnić formalne role w organizacji, z którymi wiąże się odpowiedzialność

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwo na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwo w ZPSB prowadzone są za pośrednictwem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Prawo nowych technologii i cyberbezpieczeństwo, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego

Patronat/Partnerstwo

Studia podyplomowe na kierunku Akademia Innowacji realizowane są pod patronatem Rafał Malujda Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria została założona w 2009 roku przez Rafała Malujdę, radcę prawnego. Główne obszary jej specjalizacji to ICT  i prawo własności intelektualnej, transfer technologii oraz sektor morski / prawo transportowe. Oferujemy naszym klientom pomoc zespołu prawników i doradców podatkowych. Wiemy, jak poprowadzić Twoją sprawę, w każdym miejscu na świecie, ponieważ współpracujemy z wieloma prawnikami i kancelariami, także za granicą.

Lider kierunku

Rafał Malujda – radca prawny i rzecznik patentowy. Zajmuje się m.in. ochroną własności intelektualnej, prawem nowych technologii (w tym RODO, fintechy i e-commerce) oraz prawnych aspektach smart-city. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów cloudowych, licencjonowanie oprogramowania (w tym open source) oraz opracowywanie kontraktów w projektach realizowanych w metodykach zwinnych (agile). Od ponad 10 lat współpracuje ze środowiskiem open source w Polsce i za granicą, a także jest członkiem Komisji Rewizyjnej Szczecińskiej Grupy Uniksa i Linuksa i wspiera od strony prawnej Szczecińską Fundację JUG. Prowadzi Kancelarię w Szczecinie oraz w Niemczech malujda.pl. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem w Rostocku (Niemcy) oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge.

Kontakt: Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich studentów.