Psychologia zarządzania

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Uzupełnij swoją wiedzę w zakresie zarządzania o ważne umiejętności menadżera. Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i naucz się skutecznie kierować pracą zespołu i motywować pracowników wykorzystując mechanizmy psychologiczne.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii zespołu, technik negocjacji i perswazji. Dowiesz się, jak zarządzać ludźmi w sytuacjach stresowych, rozwiązywać konflikty i skutecznie wprowadzać zmiany w firmie. Nauczysz się rozpoznawać typy osobowości pracowników i przewidywać wpływ ich zachowań na pracę całej grupy. Poznasz również podstawy psychologii reklamy i PR. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych interaktywnymi metodami, co pozwoli Ci na bieżąco testować teorie i prawa psychologii w praktyce.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Psychologia zarządzania są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat psychologii i możliwości jej wykorzystania w procesie zarządzania. To studia skierowane przede wszystkim do menadżerów niższego, średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz osób realizujących się zawodowo w obszarze związanym z prowadzeniem własnej firmy lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mogą być realizowane w całości w formie online. 

 

Program kierunku Psychologia zarządzania w roku akademickim 2019/2020

TEMATYKA Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 30
Psychologia efektywności osobistej. Trening kompetencji interpersonalnych. 15
Zachowania ludzi. Analiza psychologiczna – rozumienie i przewidywanie 15

BLOK – PSYCHOLOGIA MENEDŻERA

60
Bazowe kompetencje menedżerskie. Trening umiejętności menedżerskich 10
Psychologia zespołu. Specyfika procesów grupowych 10
Komunikacja interpersonalna. Perswazja i obrona przed manipulacją 10
Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe 10
Kreowanie wizerunku menadżera i sztuka prezentacji 10
Negocjacji biznesowe 10

BLOK – PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI

40
Ocena psychologiczna. Diagnoza potencjału pracownika 10
Psychologia motywacji i motywowania 10
Systemy Zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 10
Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracownika 10

BLOK – PSYCHOLGIA W RÓŻNYCH ASPEKTACH FUNKCJONOWANIA FIRMY

30
Psychologia konfliktu. Dynamika konfliktu na założeniach koncepcji Analizy Transakcyjnej 10
Psychologia zmian. Przekazywanie i zarządzanie zmianą w zespole 10
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 10

BLOK KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

(w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych

40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Projekt i egzamin dyplomowy  2
Liczba godzin łącznie 202

 

Wykładowcy na kierunku Psychologia zarządzania:

Beata Dobińska – psycholog, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej, akredytowany konsultant Insights Discovery. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2-letniego stażu szkoleniowego z zakresu terapii Gestalt oraz 2 letniego Programu Edukacji Psychologicznej z zakresu Analizy Transakcyjnej, Od 1994 roku prowadzi szkolenia oraz realizuje projekty rozwojowe i doradcze zarówno biznesowe, jak i edukacyjne o oświatowe. Wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Lider i koordynator merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu: Psychologia zarządzania, Akademia Trenera i Akademia Coachingu. Prowadziła projekty szkoleniowo-doradcze dla takich marek jak Telekomunikacja Polska S.A., Zakłady Chemiczne Police, Poczta Polska S.A., Szczecińska Energetyka, Cieplna, MK Cafe, Urząd Miejski w Szczecinie, Izba Skarbowa w Szczecinie, Izba Celna w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Bank BPH S.A., Plus GSM , Bank PKO BP S.A., Anwil S.A., Elte, WUP/Zachodniopomorskie, Home pl, Asseco Poland S.A., Polska Fundacja Przedsiębiorczości czy DGS Poland.

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce