Psychologia zarządzania

Uzupełnij swoją wiedzę w zakresie zarządzania o ważne umiejętności menadżera. Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i naucz się skutecznie kierować pracą zespołu i motywować pracowników wykorzystując mechanizmy psychologiczne.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, psychologii zespołu, technik negocjacji i perswazji. Dowiesz się, jak zarządzać ludźmi w sytuacjach stresowych, rozwiązywać konflikty i skutecznie wprowadzać zmiany w firmie. Nauczysz się rozpoznawać typy osobowości pracowników i przewidywać wpływ ich zachowań na pracę całej grupy. Poznasz również podstawy psychologii reklamy i PR. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych interaktywnymi metodami, co pozwoli Ci na bieżąco testować teorie i prawa psychologii w praktyce.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Psychologia zarządzania są osoby posiadające wyższe wykształcenie i zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat psychologii i możliwości jej wykorzystania w procesie zarządzania. To studia skierowane przede wszystkim do menadżerów niższego, średniego i wyższego szczebla zarządzania oraz osób realizujących się zawodowo w obszarze związanym z prowadzeniem własnej firmy lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 20
Podstawy psychologii ogólnej i osobowości 5
Trening menedżerski – warsztat 15
BLOK – PSYCHOLOGIA MENEDŻERA 60
Bazowe kompetencje menedżerskie 10
Psychologia zespołu 10
Komunikacja interpersonalna. Manipulacja i perswazja 10
Psychologia stresu. Wypalenie zawodowe 10
Kreowanie profesjonalnego wizerunku menadżera 10
Sztuka negocjacji biznesowych 10
BLOK – PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI 40
Rekrutacja i selekcja kadr 10
Psychologia motywacji 10
Psychologia oceny efektywności pracy 10
Coaching w zarządzaniu. Planowanie rozwoju pracowników 10
BLOK – PSYCHOLGIA W RÓŻNYCH ASPEKTACH FUNKCJONOWANIA FIRMY 40
Psychologia reklamy i PR 10
Psychologia konfliktu 10
Wprowadzanie zmian w organizacji 10
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Projekt i egzamin dyplomowy  2
Liczba godzin łącznie 202

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować: