Rynek pracy cudzoziemców

Kierunek
 • Rynek pracy cudzoziemców
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Rynek pracy w Polsce dynamicznie się zmienia. Studia podyplomowe na kierunku Rynek pracy cudzoziemców pozwolą słuchaczom nabyć specjalistyczne kompetencje związane z prawem i procedurami zatrudniania obcokrajowców oraz kompetencje kluczowe, takie jak autoprezentacja, praca w zespole czy komunikacja interpersonalna.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 530 zł!

 

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Rynek pracy cudzoziemców

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych na kierunku Rynek pracy cudzoziemców jest dostarczenie Słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat zgodnego z prawem i teorią zarządzania, sposobu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym kwestii ubezpieczeniowych i podatkowych. Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Rynek pracy cudzoziemców posiądzie kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zgodnego z prawem zatrudnienia cudzoziemców, w tym w szczególności:

 1. wiedzę na temat stosowania przepisów prawa imigracyjnego w praktyce;
 2.  wiedzę w zakresie kontroli, jakie ustalenia czynią poszczególne służby, jakie działania może podejmować w ramach procesu kontroli legalności zatrudnienia;
 3. wiedzę o trybie dalszego postępowania po zakończeniu kontroli oraz możliwych do podjęcia działań obronnych;
 4.  wiedzę o podstawie prawnej zatrudniania cudzoziemców oraz konsekwencjach związanych z wyborem każdej z tych form zatrudnienia;
 5.  wiedzę o sposobie rozliczania danin publicznych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców.

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY. 5 godz.

 1.  Zajęcia integracyjne. 5 godz.

BLOK KOMPETENCJI SPECJALISTYCZNYCH. 145 godz.

 1. Zasady legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. 35 godz.
 2. Zasady legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. 30 godz.
 3. Zasady zawierania umów z cudzoziemcami. 35 godz.
 4. Zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej. 10 godz.
 5.  Kontrole legalności zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce. 15 godz.
 6.  Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce. 5 godz.
 7.  Delegowanie cudzoziemców do pracy na terenie UE. 15 godz.

Łączna liczba godzin: 150 godz.

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Głównym atutem studiów podyplomowych na kierunku Rynek pracy cudzoziemców jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką i przekazywanie jej przez osoby posiadające umiejętności w przygotowaniu i uzyskiwaniu dokumentów, doświadczenie w bezpośredniej pracy z cudzoziemcami. Studia te pozwalają ponadto nie tylko na zwiększenie wiedzy z danej dziedziny. Są także doskonałą opcją dla osób, które chcą się przebranżowić i poczuć satysfakcję z wykonywanej przez siebie pracy.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Rynek pracy cudzoziemców?

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie na co najmniej poziomie licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne. Studia dedykowane są przede wszystkim menedżerom i pracownikom działów kadr i legalizacji firm zatrudniających cudzoziemców, pracownikom instytucji publicznych obsługujących pracodawców i cudzoziemców oraz wszystkim innym osobom, pragnącym zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowego zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Korzyści dla Słuchaczy

Kierunek Rynek pracy cudzoziemców na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Zajęcia na kierunku Rynek pracy cudzoziemców w ZPSB są prowadzone na sali lub on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • piątki w godzinach od 16:30 do 20:30,
 • soboty w godzinach od 9:00 do 17:00.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Rynek pracy cudzoziemców, Słuchacze powinni:

 •  być obecni na minimum 80% zajęć,
 •  uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • uzyskać pozytywny wynik z prezentacji projektu dyplomowego

Patronat/Partnerstwo

 Partnerem merytorycznym studiów jest MRM CONSULTING Sp. z o.o.

MRM CONSULTING Sp. z o.o. od lat edukuje pracowników i menadżerów w obszarze prawa migracyjnego, wskazując jak efektywnie i zgodnie z prawem przygotowywać dokumentację do legalnego zatrudnienia oraz zgodnie z istniejącymi procedurami w ramach wszystkich obszarów zarządzania zasobami ludzkimi do specyficznych potrzeb i oczekiwań cudzoziemców jako pracowników, a także oferując specjalistyczną wiedzę i praktyczne doświadczenie z obszaru zarządzania procesami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach, niezależnie od tego, czy dążą do rozwoju wewnętrznych struktur HR, czy też wspierają linie operacyjne w efektywnym realizowaniu celów biznesowych.

Lider kierunku

Monika Olszewska – ekspertka ds. rynku pracy Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Doradczyni gospodarcza z dużym doświadczeniem, trenerka z obszarów kadrowo-płacowych.

Doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W swojej pracy bazuje głównie na ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę. Stale uczestniczy w konferencjach i spotkaniach fundacji, inicjatyw, stowarzyszeń zajmujących się tematyką delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców, wspierając organizatorów swoją wiedzą i doświadczeniem. W codziennej pracy doradza, wspiera, pomaga dużym i małym firmom oraz bezpośrednio samym cudzoziemcom, świadcząc usługi związane z prawną legalizacją ich pobytu i pracy. Terminowo, rzetelnie, ale przede wszystkim uczciwie i efektywnie wypełnia zadania w zakresie świadczonych usług. Twórczyni ponad 50 szkoleń i kursów online z zakresu zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników. Swoje praktyczne doświadczenie zdobywała, współpracując z takimi firmami jak IKEA, MAN, DAF, MAKRO, CARREFOUR, mBank, HESTIA i wieloma innymi. Autorka kompendium wiedzy w temacie zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników. Twórczyni jedynej w Polsce konferencji poświęconej twardemu HR, która cyklicznie od 5 lat działa pod hasłem KADRY BEZ GRANIC, gromadząc rok w rok coraz większą grupę pasjonatów i znawców tematu. Przy jej organizacji współpracuje ze znanymi i lubianymi osobami, takimi jak Piotr Gąsowski, Maciej Dowbor czy Bilguun Ariunbaatar, którzy swoją obecnością uświetniają wydarzenie. Właścicielka firmy konsultingowej. Prezeska MRM CONSULTING Sp. z o.o., która jest placówką kształcenia ustawicznego w zakresie twardego HR. Z powodzeniem prowadzi swoje szkolenia i wykłady dla firm i przedsiębiorców na terenie całej Polski.