Zarządzanie biznesem

 

Kierunek
 • Zarządzanie biznesem
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Zarządzając biznesem trzeba posiadać szereg nie tylko twardych umiejętności, ale także kompetencji miękkich. Słuchacze kierunku Zarządzanie biznesem będą mogli poznać aspekty prawne, finansowe, psychologiczne i marketingowe, związane z prowadzeniem działalności lub obejmowaniem stanowisk kierowniczych w firmach.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzanie biznesem

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie biznesem jest wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę, skuteczne metody i narzędzia niezbędne w zarządzaniu biznesem, w szczególności mikro- i małym przedsiębiorstwem. Studia podyplomowe Zarządzanie biznesem są odpowiedzią na jeden z najważniejszych nurtów, obserwowanych obecnie w rzeczywistości gospodarczej, w tym szczególnie na rynku pracy. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów, przygotowują słuchacza zarówno do prowadzenia własnych przedsięwzięć gospodarczych, jak i pracy na stanowiskach kierowniczych w innych przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Program studiów

 1. Trening menedżerski. 10 godz.
 2. Zarządzanie w biznesie – gra decyzyjna. 10 godz.
 3. Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 10 godz.
 4. Prawo pracy. Bezpieczeństwo przetwarzania i ochrona danych osobowych. 10 godz.
 5. Zarządzanie strategiczne z elementami analizy strategicznej. 15 godz.
 6. Social media i marketing w biznesie. 10 godz.
 7. Finanse w biznesie. 15 godz.
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 10 godz.
 9. Innowacje i zmiana w biznesie. 10 godz.
 10. Negocjacje i komunikacja. 10 godz.
 11. Psychologia zachowań w organizacji. 10 godz.
 12. Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej. 10 godz.
 13. Zarządzanie procesami. 10 godz.
 14. Fundusze unijne w zarządzaniu firmą. 10 godz.
 15. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 10 godz.
 16. Biznes plan. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 170

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie biznesem został dopracowany i skrojony na miarę aktualnych potrzeb Słuchaczy oraz wymagań stawianych przez pracodawców. Najważniejsze atuty kierunku to:

 • ciekawy program
 • interaktywne, warsztatowo prowadzone zajęcia,
 • profesjonalna kadra z dużym doświadczeniem praktycznym,
 • bezpośredni kontakt w trakcie studiów ze specjalistami z praktyki gospodarczej,
 • możliwość zdobycia umiejętności zawodowych, ekonomicznych i interpersonalnych,
 • harmonogram zajęć ustalony dla całego cyklu kształcenia,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 • sprawna obsługa ze strony dziekanatu,
 • brak pracy dyplomowej, świadectwo na podstawie egzaminu końcowego na platformie elearningowej.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie biznesem?

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które posiadają wyższe wykształcenie na co najmniej poziomie licencjackim lub inżynierskim i chcą dalej rozwijać swoje umiejętności specjalistyczne.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie biznesem są adresowane do:

 • osób, które przygotowują się do prowadzenia własnych przedsięwzięć gospodarczych,
 • osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Korzyści dla Słuchaczy

Kierunek Zarządzanie biznesem na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są w piątki i soboty, w wyjątkowych sytuacjach w niedziele. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Zajęcia na kierunku Zarządzanie biznesem odbywają się:

 • w trybie on-line: za pośrednictwem platformy MS Teams. Częstotliwość zjazdów online: 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godz. 17:00-20:30 lub soboty (w wyjątkowych sytuacjach w niedziele) w godz. 9.00-17.00.
 • w trybie niestacjonarnym: w weekendy, w siedzibie Wydziału z udziałem maksymalnie do 40% zajęć on-line. Częstotliwość zjazdów online: 2-3 razy w miesiącu, w piątki w godz. 17:00-20:30 lub soboty (w wyjątkowych sytuacjach w niedziele) w godz. 9.00-17.00.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie biznesem, Słuchacze powinni:

 • być obecni na minimum 80% zajęć,
 • uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Lider kierunku

dr Grażyna Maniak, prof. ZPSB – profesor i wieloletni pracownik Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – Akademii Nauk Stosowanych, dziekan Wydziału ZPSB w Gryficach. Autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki rynku pracy, edukacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Swoje wieloletnie doświadczenie w dydaktyce, kształceniu kadr menedżerskich i doradztwie wykorzystuje także jako współautorka podręczników i in. materiałów dydaktycznych. Audytor w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie; członek Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Uczestniczyła jako lider lub członek zespołu w realizacji projektów konsultingowych, grantów naukowych i projektów badawczych krajowych i międzynarodowych oraz projektów UE.