Zarządzanie jakością

 

Kierunek
 • Zarządzanie jakością
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
w przygotowaniu
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzanie jakością

Cel studiów podyplomowych

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jakością są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące realizować się zawodowo w obszarze związanym z tematyką jakości, w szczególności odpowiedzialne za wdrażanie nowych systemów zarządzania jakością i doskonalenie tych już funkcjonujących w świetle aktualnie obowiązujących norm.

Chcesz pracować na stanowisku menadżera jakości lub audytora wewnętrznego? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź niezbędne kwalifikacje. Podczas studiów przekażemy Ci wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania. Poznasz najnowsze systemy zarządzania jakością TQM oraz zapoznasz się z normami ISO. Będziesz także mieć możliwość uzyskania certyfikatu.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Program studiów

BLOK WPROWADZAJĄCY 8 godz.

 1. Zajęcia integracyjne 3 godz.
 2. Zintegrowane zarządzanie logistyczne 5 godz.

BLOK I KOMPETENCJE SPECJALISTYCZNE 125 godz.

 1. Wstęp do zarządzania jakością 5 godz.
 2. Metody, techniki i instrumenty jakości 20 godz.
 3. Total Quality Management – TQM 10
 4. SixSigma – wstęp do metodologii DMAIC 10 godz.
 5. Zarządzanie jakością wg normy ISO 9 001 15 godz.
 6. Audyt wewnętrzny 5 godz.
 7. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych – warsztaty 15 godz.
 8. Koszty jakości 10 godz.
 9. Certyfkacja HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 5 godz.
 10. Zintegrowane systemy zarządzania 10 godz.
 11. System oceny zgodności. Światowe nagrody w dziedzinie jakości 10 godz.

Blok kompetencji kluczowych – dla chętnych. Każdy Słuchacz może wybrać maksymalnie 2 moduły z poniższego zestawu, które zrealizuje samodzielnie w formie e-learningowej. Każdy zrealizowany i zaliczony moduł odpowiada realizacji dodatkowych 10 godz. i zostanie dodany do świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 1. Autoprezentacja
 2. Efektywność osobista menedżera
 3. Komunikacja interpersonalna
 4. Kreatywność
 5. Zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie różnorodnością

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Dni i godziny odbywania się zajęć:
piątki: 16.30 – 20.30
soboty: 09:00-17:00
Zajęcia prowadzone na sali.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Rynek pracy cudzoziemców, Słuchacze powinni:

 •  być obecni na minimum 80% zajęć,
 •  uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 •  uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej.