Zarządzanie jakością

Zapisz się na wybrany kierunek studiów i dołącz do grupy zajęciowej!

 
 
 

Chcesz pracować na stanowisku menadżera jakości lub audytora wewnętrznego? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź niezbędne kwalifikacje.

Podczas studiów przekażemy Ci wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania. Poznasz najnowsze systemy zarządzania jakością TQM oraz zapoznasz się z normami ISO. Będziesz także mieć możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego.

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jakością są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące realizować się zawodowo w obszarze związanym z tematyką jakości, w szczególności odpowiedzialne za wdrażanie nowych systemów zarządzania jakością i doskonalenie tych już funkcjonujących w świetle aktualnie obowiązujących norm.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 8
Zajęcia integracyjne 3
Zintegrowane zarządzanie logistyczne 5
BLOK KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 125
Wstęp do zarządzania jakością 5
Metody, techniki i instrumenty jakości 20
Total Quality Management – TQM 10
SixSigma – wstęp do metodologii DMAIC 10
Zarządzanie jakością wg normy ISO 9 001 15
Audit wewnętrzny 5
Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych – warsztaty 15
Koszty jakości 10
Certyfikacja 10
HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 5
Zintegrowane systemy zarządzania 10
System oceny zgodności. Światowe nagrody w dziedzinie jakości 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
  • Autoprezentacja
  • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
  • Komunikacja interpersonalna
  • Kreatywność
  • Praca w zespole
  • Prawo w działalności gospodarczej
  • Ugruntowane podstawy matematyki
  • Zarządzanie wiedzą
  • Zarządzanie zespołem
  • Znajomość technologii informatycznych
 
Egzamin dyplomowy 2
Liczba godzin łącznie 175

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

 

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzanie, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce