Zarządzanie jakością

Chcesz pracować na stanowisku menadżera jakości lub audytora wewnętrznego? Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB i zdobądź niezbędne kwalifikacje.

Podczas studiów przekażemy Ci wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania. Poznasz najnowsze systemy zarządzania jakością TQM oraz zapoznasz się z normami ISO. Będziesz także mieć możliwość uzyskania certyfikatu audytora wewnętrznego.

Do 10 sierpnia zapłać 850 zł mniej za studia podyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zapłać 850 zł mniej za naukę. Zapisując się do 10 sierpnia zapłacisz:
 • 400 zł mniej za czesne na pierwszym roku
 • 0 zł wpisowego - zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Studia podyplomowe wzbogaciliśmy o zestaw cenionych na rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jakością są osoby posiadające wyższe wykształcenie i chcące realizować się zawodowo w obszarze związanym z tematyką jakości, w szczególności odpowiedzialne za wdrażanie nowych systemów zarządzania jakością i doskonalenie tych już funkcjonujących w świetle aktualnie obowiązujących norm.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 8
Zajęcia integracyjne 3
Zintegrowane zarządzanie logistyczne 5
BLOK KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 125
Wstęp do zarządzania jakością 5
Metody, techniki i instrumenty jakości 20
Total Quality Management – TQM 10
SixSigma – wstęp do metodologii DMAIC 10
Zarządzanie jakością wg normy ISO 9 001 15
Audit wewnętrzny 5
Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych – warsztaty 15
Koszty jakości 10
Certyfikacja 10
HACCP – system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 5
Zintegrowane systemy zarządzania 10
System oceny zgodności. Światowe nagrody w dziedzinie jakości 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Egzamin dyplomowy 2
Liczba godzin łącznie 175

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc się o nie ubiegać.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzanie, które także mogą Cię zainteresować: