Zarządzanie projektami informatycznymi

 

Kierunek
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Kierownik projektu informatycznego to dziś jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. W ZPSB możesz studiować na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi także w systemie online. Zapisz się na studia podyplomowe w ZPSB realizowane w 100% online i poszerz swoją wiedzę na temat tego, jak zarządzać takimi nowatorskimi przedsięwzięciami.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 375 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Zarządzani projektami informatycznymi

Cel studiów podyplomowych

 

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi to kierunek, który ma na celu przekazać słuchaczom profesjonalną wiedzę praktyczną, przydatną podczas pracy w firmach lub działach informatycznych. Słuchacze dowiedzą się, jak poprawnie zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwach IT. Przedstawione zostaną im także istotne aspekty modelowania biznesowego, które idealnie sprawdzą się w środowisku informatycznym. 

W ZPSB stawiamy na praktykę. Dlatego nasze studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi prowadzone są przez specjalistów z doświadczeniem. Przekazywana wiedza poparta jest konkretnymi przykładami i case study, dzięki czemu o wiele łatwiej wykorzystać ją w przyszłości, podczas codziennej pracy. 

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi. 

 1. Podstawy zarządzania projektami informatycznymi. 18 godz.
 2. Planowanie zasobów projektu. 18 godz.
 3. Zarządzanie ludźmi w zespołach projektowych. 18 godz.
 4. Analiza wymagań w projektach informatycznych. 18 godz.
 5. Zarządzanie zmianami i komunikacją w zespole. 18 godz.
 6. Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. 18 godz.
 7. Efektywność osobista. 18 godz.
 8. Metodyki zarządzania projektami. 18 godz.
 9. Prawne aspekty realizacji projektów informatycznych. 18 godz.
 10. Wdrażanie efektów projektu i jego zamykanie. 18 godz.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi w ZPSB


ZPSB to szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim, która gwarantuje swoim słuchaczom edukację na najwyższym poziomie. Nasze studia podyplomowe są dopracowane i stworzone w taki sposób, aby odpowiadały na wymagania współczesnego rynku pracy. Kierunek Zarządzanie projektami informatycznymi w ZPSB ma wiele zalet, wśród których bez wątpienia warto wymienić: 

 • Możliwość realizowania poszczególnych modułów na studiach we własnym tempie – studia są w 100% e-learningowe, co zapewnia dużą swobodę w realizowaniu programu. 
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych, które zostały przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu zarządzania projektami, psychologii biznesu i zarządzania zespołami w różnych typach projektów.
 • Możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych poprzez zdobycie fachowej wiedzy z zakresu zarządzania i psychologii biznesu z naciskiem na wykorzystywanie poszczególnych metod w branży IT.
 • Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, dzięki doskonale przygotowanym materiałom dydaktycznym, które zawierają liczne case study oraz konkretne przykłady wykorzystania poszczególnych metod.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi?


Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi skierowane są do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie (tytuł licencjata, inżyniera lub magistra) i chcą dalej poszerzać swoje kompetencje oraz zdobywać nową wiedzę. Jest to kierunek, na którym doskonale odnajdą się osoby posiadające wykształcenie techniczne i umiejętności w zakresie technologii informatycznych, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zespołem oraz projektami IT. 

Na studiach podyplomowych w ZPSB na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi odnajdą się zarówno pracownicy niższego szczebla, którzy chcą nabyć nowe kompetencje, jak i kierownicy oraz liderzy zespołów projektowych w branży IT. 

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Zarządzanie projektami informatycznymi na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym.

Organizacja studiów Zarządzanie projektami informatycznymi w ZPSBStudia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi realizowane są w 100% w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy e-learningowej. 

Słuchacze otrzymują materiały multimedialne, do których mają stały dostęp. Mogą realizować poszczególne moduły w swoim własnym tempie, dostosowanym do swoich potrzeb i możliwości, a wiedzę z każdego modułu mogą sprawdzić za pomocą specjalnie przygotowanych testów do samodzielnej weryfikacji zdobytej wiedzy. 

Studia na kierunku Zarządzanie projektami informatycznymi zapewniają dużą elastyczność i możliwość dopasowania nauki do swoich innych zobowiązań. Studenci ZPSB mają czas na zdobywanie wiedzy, a także na rozwój zawodowy i poszerzanie swoich zainteresowań oraz życie prywatne.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Aby ukończyć kierunek Zarządzanie projektami informatycznymi w ZPSB, słuchacze muszą:

 • uzyskać zaliczenie min. 80% modułów szkoleniowych w ramach danego kierunku studiów podyplomowych,
 • uzyskać zaliczenie modułów, które polega na uzyskaniu minimum 60% punktów ze wszystkich udostępnionych testów zaliczeniowych on-line do każdego modułu, 
 • obowiązkowo przystąpić do wszystkich udostępnionych testów zaliczeniowych,
 • wykonać testy zaliczeniowe, które z jednego modułu szkoleniowego nie przekraczają 20 losowo wybranych pytań/zadań,
 • w przypadku nie uzyskania wystarczającej liczby punktów z testu, konieczne jest przystąpienie do niego po raz drugi (do każdego testu wiedzy słuchacze mogą podejść dwukrotnie),
 • przygotować projekt dyplomowy i uzyskać z niego pozytywną ocenę.

Lider kierunku


dr Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, prof. ZPSB
– prorektor ds. rozwoju, nauczyciel akademicki, trener i praktyk z doświadczeniem projektowym i procesowym. W codziennej pracy łączy zwinność z klasyką. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania projektami, uczenia maszynowego i zarządzania zespołami rozproszonymi. Ekspert i metodyk zdalnego nauczania. Specjalizuje się w analizie wymagań, projektowaniu systemów informatycznych i zarządzaniu ryzykiem w projektach.

 

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.