Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii

Tylko do 14. czerwca - 2 raty gratis i 0 zł za wpisowe!

 
Kierunek
 • Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
w przygotowaniu
Aktualna zniżka
 • 2 raty gratis i 0 zł za wpisowe! Tylko do 14.06
Cena
 • Już od 530 zł!

 

Rezerwuję miejsce

ZPSB to szkoła wyższa, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dla swoich słuchaczy. Przygotowaliśmy dla nich między innymi szeroki wybór studiów podyplomowych, wśród których nie zabrakło kierunku Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odnawialnymi źródłami energii.

Cel studiów podyplomowych

Adresatami studiów są osoby na stanowiskach zarządzających różnego szczebla, odpowiadające za obszar ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Studia polecane są również przedsiębiorcom, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony. Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, którą poznasz w trakcie studiów. Strategia zgodnie z którą firmy w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i odpowiedzialność społeczną za wpływ firmy na środowisko.

Podczas studiów przekażemy Ci wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania. Nauczysz się, jak można poprawić i utrzymać dobrobyt ludzi i środowiska. Poznasz ideę rozwoju społeczno-ekonomicznego, zakładającą rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych społeczeństw i nie ogranicza rozwoju przyszłych pokoleń.

Organizacja studiów podyplomowych

Zachodniopomorska Szkoła Biznesy to uczelnia, która cieszy się uznaniem ze strony studentów oraz pracodawców zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z całego kraju. W naszej Uczelni na pierwszym miejscu stawiamy naszych Studentów i Słuchaczy. Dlatego studia podyplomowe prowadzone są tylko w piątki i soboty. Pozostałe dni tygodnia są wolne od zajęć, co umożliwia realizację innych celów i rozwijanie swoich pasji.

Dni i godziny odbywania się zajęć:
piątki: 16.30 – 20.30
soboty: 09:00-17:00
Zajęcia prowadzone na sali.

Warunki ukończenia studiów

Aby ukończyć studia podyplomowe na kierunku Rynek pracy cudzoziemców, Słuchacze powinni:

 •  być obecni na minimum 80% zajęć,
 •  uzyskać pozytywny wynik z egzaminu, który przeprowadzany jest za pośrednictwem platformy e-learningowej,
 •  uzyskać pozytywny wynik z obrony projektu lub pracy dyplomowej.