Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych – co to takiego?

Baza Usług Rozwojowych ma na celu pomoc w rozwoju i usprawnienie działalności małych oraz średnich firm i odbywa się z wykorzystaniem systemu refundacji wydatków poniesionych przez przedsiębiorców – początkowo to pracodawca pokrywa całkowity koszt usługi edukacyjnej. Dzięki Bazie Usług Rozwojowych pracodawca może ubiegać się o refundację nawet 80% wartości wybranego szkolenia lub studiów podyplomowych. Dofinansowanie przyznawane jest do podstawowej ceny za studia w ZPSB (z uwzględnieniem opłaty wpisowej) i nie łączy się ze zniżkami i promocjami.

Sprawdź, jakie usługi edukacyjne ZPSB znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych i poznaj aktualny cennik studiów podyplomowych.