Ceny studiów

W ramach współpracy z ZPSB i Podmiotowym Systemem Finansowania przedsiębiorcy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o 50% refundacji poniesionych kosztów pojedynczej usługi. Jeśli jednak w kursach, szkoleniach lub studiach biorą udział pracownicy powyżej 50. roku życia lub posiadający niskie kwalifikacje, refundacja może wynieś nawet 80%. Podobnie jest w przypadku zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, czyli produkujących i dystrybuujących:

 • produkty oparte na technologiach informacyjnych,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • zaawansowane produkty metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • oraz: zajmujące się multimedialnym transportem lub logistyką i nowoczesnym przetwórstwem rolno-spożywczym.

Warto jednak pamiętać, że z jednego wniosku o dofinansowanie możesz otrzymać maksymalnie:

 • dla mikro przedsiębiorstw nie przekracza 15 000 zł
 • dla małych przedsiębiorstw to maksymalnie 75 000 zł
 • dla średnich przedsiębiorstw to nie więcej niż 400 000 zł

Dodatkowo, dofinansowania nie łączą się z innymi promocjami oferowanymi przez ZPSB, dlatego ich wartość naliczana jest od podstawowych cen usług.

Kierunek 9 rat 2 raty 1 rata
Czesne w ratach na studiach podyplomowych
studia podyplomowe w Szczecinie
Akademia coachingu i mentoringu 490 zł 2185 zł 4350 zł
Akademia Kompetencji Menadżerskich (e-l) 285 zł 1275 zł 2500 zł
Akademia trenera 475 zł 2100 zł 4150 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 435 zł 1950 zł 3850 zł
Design management 490 zł 2185 zł 4350 zł
Facylitacja i mediacje w biznesie (nowość) 435 zł 1950 zł 3850 zł
Grafika komputerowa i komunikacja wizualna 475 zł 2100 zł 4150 zł
HR Biznes Partner 490 zł 2185 zł 4350 zł
Kadry i płace 435 zł 1950 zł 3850 zł
Logistyka (nowość) 435 zł 1950 zł 3850 zł
Project Manager 475 zł 2100 zł 4150 zł
Psychologia zarządzania 435 zł 1950 zł 3850 zł
Social media i e-marketing 475 zł 2100 zł 4150 zł
Zarządzanie jakością 435 zł 1950 zł 3850 zł
Zarządzanie projektami informatycznymi (e-learning) 285 zł 1275 zł 2500 zł

Płatności

Wszelkie płatności za studia podyplomowe należy dokonywać przelewem na konto ZPSB w Szczecinie:

 • Wydział w Szczecinie – nr: 48 1240 3927 1111 0010 0719 0277 (Bank Pekao S.A., II/O Szczecin)