Akademia Młodego Medyka – nabór uzupełniający 2019/2020

AKADEMIA MŁODEGO MEDYKA – nabór uzupełniający 2019/2020

 

  1. Nabór uzupełniający na Akademię Młodego Medyka trwa do wyczerpania miejsc .
  2. Rejestracja na AMM obywać się będzie osobiście w siedzibie Wydziału w Świnoujściu ul Grunwaldzka 47, lub drogą elektroniczną swinoujscie@zpsb.pl
  3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie AMM jest:
  4. Zgłoszenie dziecka do projektu przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie ,,deklaracji przystąpienia do projektu”, podpisanie umowy i dostarczenie zdjęcia legitymacyjnego,
  5. Studentem Akademii Młodego Medyka może być każde dziecko w wieku 12-16 lat,
  6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (3) o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,