Akademia Młodego Medyka- pierwsze wykłady

W dniu  17.11.2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Akademii Młodego Medyka. Młodzi słuchacze z bardzo dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wykazali się dużą wiedzą z zakresu pierwszej pomocy medycznej i potrafili odpowiedzieć na wszystkie zadawane pytania. Również umiejętności praktyczne były na bardzo wysokim poziomie. Słuchacze wykazali się znajomością technik postępowania z pacjentem nieprzytomnym.

Gratulacje dla naszych młodych medyków i przyszłych pracowników  w systemie ochrony zdrowia.