Asystent medyczny- kurs

 

Wykonywanie zawodu Asystenta Medycznego wymaga wysokich umiejętności i kwalifikacji. Praca asystenta medycznego związana jest nie tylko z prowadzeniem dokumentacji medycznej, ale i również z prowadzeniem rejestru związanego z ewidencjonowaniem usług medycznych. Ostatnia zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadaje nowe uprawnienia asystentom medycznym. Mogą oni otrzymywać upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich, w tym e-zwolnień po uprzednim wpisaniu osób uprawnionych do Rejestru Asystentów Medycznych.

Po ukończeniu kursu dla Asystentów Medycznych każda osoba otrzyma certyfikat  ukończenia kształcenia w zawodzie Asystenta Medycznego wraz z opisem nabytych umiejętności i kompetencji.

Adresatami kursu dla Asystentów Medycznych są:

 • Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych
 • Osoby wykonujące zawód medyczny ( pielęgniarka, ratownik )
 • Każda osoba zainteresowana poszerzeniem wiedzy i zdobyciem nowych kwalifikacji.

Program kursu został tak dopasowany, aby w zupełności spełniał wymogi kwalifikacyjne obowiązujące na stanowisku asystenta medycznego w różnych podmiotach leczniczych.

Kurs dla Asystentów medycznych nadaje kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku Asystent Medyczny.

Wykładowcy to doświadczeni profesorowie i adiunkci, a także praktycy znający specyfikę ochrony zdrowia. Co więcej, program zakłada spotkania ze specjalistami z instytucji takich jak m.in. Narodowy Funduszu Zdrowia czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Organizacja kursu:  spotkania w ramach kursu dla Asystentów Medycznych trwają 3 miesiące  i  obejmują  5-6 zjazdów odbywających się w  soboty: od 9.00 do 13.30 i w niedziele: od 9.00 do 13.30 (łącznie 10 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu ZPSB, Świnoujście.

Wymagane dokumenty:

Warunki ukończenia kursu:

 • Co najmniej 80% obecności na zajęciach,
 • egzamin końcowy, prowadzony w formie testu

Zapisy do dnia 30 marca 2019 ( liczba miejsc ograniczona )

 • mail: mchmielewska@zpsb.pl
 • osobiście w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu

Koszt uczestnictwa:  1189 zł ( możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Społecznego lub Bazy Usług Rozwojowych )   Nr 10 1240 3914 1111 0000 3087 6970 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin 71-210

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 91 321 77 77

Ramowy program kursu

 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami akredytacyjnymi (historii chorób, bieżących informacji o stanie zdrowia pacjentów, uzyskiwanie świadomych zgód pacjentów itp.) – 20 godz
 2. Wystawianie zaświadczeń lekarskich, e- zwolnień – 14 godz. ( zajęcia teoretyczne i praktyczne)
 3. Analizowanie dokumentacji medycznej w zakresie pełnego i efektywnego rozliczania z płatnikiem – 16 godz.
 4. Podstawy psychologii, etyka zawodowa ( budowanie relacji z pacjentami, ze współpracownikami i lekarzami) – 8 godz
 5. Pierwsza pomoc medyczna – 2 godz.