Dyrektor PUP z wizytą na naszym Wydziale

W ramach działalności Akademickiego Biura Karier na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu, w dniu 21 maja 2017 r. odbyło się spotkanie studentów z Panią Joanną Sokalską Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu. Poświęcone było ono m.in. działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu, które wspiera ludzi  przedsiębiorczych. Omówiono warunki, jakie bezrobotny musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na podjęcie własnej działalności gospodarczej i jak się do tego przygotować. Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji , zadając po zakończeniu szereg ciekawych pytań.