KONFERENCJA ,, PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH”

 

TERMIN  8 LUTY 2019 r.  GODZ:  9.30 – 15.00

MIEJSCE:  SIEDZIBA WYDZIAŁU EKONOMII I NAUK O ZDROWIU UL. GRUNWALDZKA – AULA

Pracownicze Plany Kapitałowe stały się faktem. Ustawa z 19 lipca 2018 została podpisana, zatem zostaje kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych obowiązków i do założenia PPK przez pracodawców. Właściwe wdrożenie PPK wymaga praktycznego przygotowania działów HR i kadrowo-płacowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu organizuje w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu konferencję „Praktyczne aspekty wdrożenia PPK”. W trakcie warsztatu przedstawimy krok po kroku proces wdrożeniowy PPK i wskażemy najbardziej newralgiczne etapy wdrożenia.Przedstawimy również działania wynikające z przepisów prawa, które pracodawcy są zobligowani podjąć.
Konferencja zadedykowana jest do przedstawicieli Zarządów Firm ( Dyrektorów i Prezesów ) oraz reprezentantów działów HR i kadrowo-płacowych. Prosimy rejestrować się telefoniczne nr 91 321 77 77 lub e-mail: mchmielewska@zpsb.pl do dnia 31 styczeń 2019 r. Koszt udziału w konferencji – 495 zł. od osoby.

Wpłaty należy dokonać na konto Uczelni:
10 1240 3914 1111 0000 3087 6970
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
71-210 Szczecin ul. Żołnierska 53

Prelegenci:

Mec. Karolina Jankowska-Mazur – radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W ramach praktyki zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Wspiera działy HR w sprawach pracowniczych, pomaga Klientom w tworzeniu i opiniowaniu aktów wewnątrzzakładowych, przeprowadza audyty prawno – pracownicze. Posiada bogate doświadczenie w obszarach dotyczących m.in. indywidualnych stosunków pracy, zwolnień grupowych,, a także negocjowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi). Prowadzi także obsługę procesową Klientów.W swoich szkoleniach kładzie nacisk na kontakt z uczestnikiem i pobudzanie do dyskusji. Do kręgu jej zainteresowań należy także prawo medyczne oraz ochrona danych osobowych.

Mec. Maciej Nowakowski – radca prawny i doradca podatkowy.Specjalizuje się w prawie działalności leczniczej, prawie medycznym oraz prawie podatkowym, w szczególności w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej. Doradza podmiotom gospodarczym i reprezentuje ich interesy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego ( m.in. Podatki; Zagraniczna spółka kontrolowana (CFC); Szkolenie wewnętrzne dla przedsiębiorców; Prawo podatkowe – Podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbowa w praktyce; Prawo podatkowe – Stawki. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe od podatku VAT).

Program konferencji
9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 11.30 MODUŁ I
1. Założenia i uczestnictwo w PPK
a) procedura wdrożeniowa
– dla kogo należy założyć PPK
– w jakim terminie należy założyć PPK
– dla jakiej liczby osób zatrudnionych u pracodawcy należy założyć PPK
– porozumienie z załogą – Tak czy Nie
– zasady uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych u pracodawcy
– możliwość rezygnacji z PPK
11.30 – 11.50 PRZERWA NA KAWĘ
11.50 – 13.20 MODUŁ II
2.Pragmatyczne podejście do obowiązku prowadzenia PPK
a) o obowiązku równego traktowania osób zatrudnionych
b) zasady składania oświadczeń dotyczących PPK
c) przystąpienia, rezygnacja i ponowny zapis do PPK
d) obliczanie i odprowadzanie wpłat
e) zakazy i sankcje wynikające z obowiązku wdrożenia PPK
13.20 – 13.40 PRZERWA NA KAWĘ
13.40 – 14.40
3.Zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK
a) możliwości i rekomendacje
14.40 – 15.00
DYSKUSJA
15.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW