Kurs na wychowawcę wypoczynku

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu zaprasza na kurs na KURS NA WYCHOWAWCĘ wypoczynku (kolonii, obozów, wycieczek) prowadzony na podstawie art. 92  Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245.), podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.

  • czas trwania kursu: 36 godzin

Zapisy do dnia 8 czerwca 2019 ( liczba miejsc ograniczona )

Koszt uczestnictwa:  750 zł ( możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Społecznego lub Bazy Usług Rozwojowych )   Nr 10 1240 3914 1111 0000 3087 6970 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53, Szczecin 71-210

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel: 91 321 77 77

Wydział Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu zaprasza na kurs na kierownika wypoczynku (kolonii, obozów, wycieczek) prowadzony na podstawie art. 92  Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245.), podczas którego realizowany jest program nauczania zawarty w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku. Osoby kończące kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo.