Studenci Ekonomii już po obronach

Obrony w Świnoujściu !

W dniu 30 czerwca 2017 r. na Wydziale Ekonomii i Nauk o Zdrowiu w Świnoujściu odbyły się obrony na studiach I stopnia na kierunku Ekonomia. Tytuł licencjata nasi absolwenci uzyskali na specjalnościach : Logistyka w gospodarce oraz Rachunkowość i Finanse.

Wszyscy przystępujący do egzaminu dyplomowego zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

Serdecznie gratulujemy naszym świnoujskim Absolwentom !