Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – Studia Podyplomowe

W roku akademicki 2018/2019 w naszym Wydziale uruchomiliśmy I edycję studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Zgodnie z programem zajęcia prowadzą wysoko-wykwalifikowani wykładowcy i praktycy. W dniu 17.11.2018 r. zajęcia prowadził dr Piotr Warczyński pracownik dydaktyczn0-naukowy Wyższego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz v-ce Minister Zdrowia w latach 2014-2017. Podczas zajęć słuchacze mogli również przedyskutować wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Kolejne zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem.