Organizacja kursów i szkoleń

Masz pytania dotyczące kursów i szkoleń organizowanych na Wydziale ZPSB w Świnoujściu? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej.

Kto może zapisać się na kurs lub szkolenie?
Kursy i szkolenia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub uzupełnić wiedzę, podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Zapisać się może każdy, bez względu na poziom posiadanego aktualnie wykształcenia.

Jak mogę się zapisać?
Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie, najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem dostarcz do Dziekanatu wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobiście, pocztą tradycyjną lub mailowo) oraz ureguluj wpisowe.

Jak długo trwają kursy oraz szkolenia?
Czas trwania jest uzależniony od wybranej przez Ciebie tematyki kursu lub szkolenia. Zazwyczaj jest to od 8 do 20 godzin, a w przypadku językowych profilowanych około 50 godzin.

Kiedy odbywają się zajęcia?
Kursy i szkolenia odbywają się w dni robocze. W przypadku tych przygotowywanych na zamówienie, ich harmonogram ustalamy indywidualnie i dostosowujemy go do potrzeb oraz możliwości zamawiającego.

Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Ekonomii i Nauk o Zdrowiu ZPSB w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej 47. W przypadku kursów i szkoleń przygotowywanych na zamówienie, możemy zrealizować je w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na przykład w siedzibie firmy.

Czy jako uczestnik kursu lub szkolenia otrzymam materiały dydaktyczne?
Każdy z naszych słuchaczy otrzymuje materiały dydaktyczne w formie prezentacji oraz opracowanych przez prowadzącego treści programowych z poszczególnych modułów. Wysyłamy je w formie elektronicznej bądź przygotowujemy komplety opracowań dla każdej osoby.

Na czym polega zaliczenie kursu lub szkolenia?
Zaliczenie odbywa się poprzez test końcowy.

Czy otrzymam potwierdzenie ukończenia kursu lub szkolenia?
Tak, otrzymasz zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Ciebie wybranego kursu bądź szkolenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami – na pewno na nie odpowiemy:
tel.: 91 321 77 77, 91 321 77 78
e-mail: swinoujscie@zpsb.pl