Kurs RODO 1-dniowy

KURS: Ochrona danych osobowych w świetle nowych przepisów (tzw. RODO). Jak się do nich przygotować?

CEL kursu:

 1. Przygotowanie do opracowania własnej Polityki Ochrony Danych Osobowych lub dostosowanie istniejącej do wymagań RODO.
 2. Przygotowanie podmiotu do nadchodzących zmian – zapoznanie z dokumentacją i procedurami niezbędnymi dla ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO tj. po 25.05.2018r.

ADRESACI KURSU:

 • Przedsiębiorcy / Instytucje
 • Pracownicy zatrudnieni u pracodawców przetwarzających dane osobowe
 • Osoby chcące poznać zasady ochrony danych osobowych zawarte w RODO

TERMIN:

 • terminy podamy już wkrótce

CENA: 300,00 zł netto

PROGRAM

9.00 – 10.45  WPROWADZENIE

 • Przetwarzanie danych osobowych – Nowe definicje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Najważniejsze zmiany i skutki dla polskich podmiotów w związku ze stosowaniem od 25.05.2018r. RODO.
 • Nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane a nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane.
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji a unijny Inspektor Ochrony Danych (wprowadzany przez RODO).
 • Odpowiedzialność podmiotów za naruszenie ochrony danych osobowych (administracyjne kary pieniężne, odszkodowanie za poniesioną szkodę, sankcje karne i dyscyplinarne)
 • Dotychczasowa dokumentacja ochrony danych w świetle zmian wprowadzonych przez RODO.

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 13.30  ZAJĘCIA WARSZTATOWE (Opracowanie DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zgodnej z RODO):

 • Opis kategorii i zbiorów danych osobowych.
 • Zarządzanie upoważnieniami i prowadzenie Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Dokumentowanie realizacji nowych praw osób, których dane są przetwarzane.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych.
 • Dokumentowanie naruszeń ochrony danych (zasady odpowiedzialności za niepowiadomienie o naruszeniu).
 • Ocena skutków przetwarzania, w tym analiza ryzyka.
 • Uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych w świetle nowych uregulowań (RODO).
 • Nowa forma klauzul informacyjnych.
 • Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom (np. do biura księgowego) wg. nowych zasad – zakres, treść i forma umowy powierzenia.

13.30 -13.45 Przerwa kawowa

13.45– 14.45 PRAKTYCZNE ASPEKTY bezpieczeństwa danych osobowych.

 • Najczęściej występujące błędy w dokumentacji ochrony danych.
 • Zasady bezpiecznego przechowywania dokumentacji ochrony danych.
 • Praktyczne zasady przetwarzania danych osobowych pracowników.
 • Ochrona danych podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.
 • Nowe uprawnienia osób, których dane dotyczą (np. prawo do bycia zapomnianym) a obowiązki podmiotu przetwarzającego ich dane.
 • Bezpieczne i legalne udostępnianie danych osobowych.
 • Monitoring wizyjny w świetle nowych przepisów.

14:45 –15:00 PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA