Rekrutacja

Jeśli chcesz zapisać się na kurs lub szkolenie, najpóźniej trzy dni przed jego rozpoczęciem:

  • dostarcz do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy
    • mailowo na adres swinoujscie@zpsb.pl
    • pocztą lub osobiście do Dziekanatu Wydział w Świnoujściu (ul. Grunwaldzka 47)
  • ureguluj wpisowe w wysokości 50 zł (nie dotyczy okresowych kursów BHP) przelewem na konto naszej Uczelni – nr: 10 1240 3914 1111 0000 3087 6970 (Bank Pekao S.A., I O/Świnoujście)

Przesłanie zgłoszenia stanowi podstawę do wpisania na listę uczestników kursu. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Organizatorem szkolenia a Zgłaszającym.