Działalność studencka

Chcesz rozwijać się i zdobywać praktyczne umiejętności już w trakcie studiów? Wstąp do Samorządu Studenckiego ZPSB i bierz aktywny udział w organizowaniu życia studenckiego naszej Uczelni. A może chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania? Dołącz do jednego z istniejących już kół naukowych działających na naszej Uczelni lub stwórz własne.

Więcej informacji na temat działalności studenckiej ZPSB znajdziesz na oficjalnej stronie naszej Uczelni, w zakładce Działalność studencka.