Erasmus

Studiując w ZPSB możesz nawet na rok wyjechać i kontynuować edukację poza granicami naszego kraju. Nasza Uczelnia od 1999 r. uczestniczy bowiem w Programie Erasmus, dzięki czemu studenci ZPSB mogą uczyć się w jednej z kilkunastu partnerskich szkół wyższych lub zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Szczegółowe informacje na temat Programu, zasad przyznawania stypendiów i wysokości grantów możesz znaleźć na głównej stronie naszej Uczelni, w zakładce Erasmus.