Plikownia

Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne wzory różnego rodzaju wniosków, podań czy umów, a także zapoznać się z regulaminami i zarządzeniami.

Zdalne nauczanie

 

Organizacja roku akademickiego

Podania

Regulaminy

Zasady wpisywania ocen do protokołów

Praktyki studenckie – Ekonomia

 

Dokumenty – od naboru 2019/2020

Praktyki studenckie – Pedagogika

Dziennik praktyk pedagogicznych prosimy drukować dwustronnie !

Procedura dyplomowa

Ekonomia:

Pedagogika:

Stypendia i zniżki

Szanowni Studenci ZPSB,

UWAGA: Wnioski o stypendium Rektora na rok akademicki 2023/2024 można składać w terminie: 02 – 20 października 2023 r.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę można składać od 02 października 2023 r. przez cały rok akademicki.

 

Maksymalny próg dochodu w ZPSB w r.a. 2023/2024 wynosi 1294,40 zł

System świadczeń  dla studentów opiera się na środkach finansowych z dotacji Ministerstwa Edukacji i  Nauki, która przyznawana jest z budżetu państwa.
Wysokość poszczególnych stypendiów w roku akademickim 2021/2022 określą Komisje Stypendialne, w oparciu o stan środków finansowych i liczbę wniosków o stypendia, które spełniają warunki ubiegania się.
Przykładowe miesięczne kwoty stypendiów z roku akad. 2020/2021 (kwoty stypendiów mogą się zmieniać w poszczególnych latach akademickich): socjalne: 500 – 1150 zł, Rektora za wyniki w nauce: 500 – 1200 zł.

Prosimy o składanie wniosków w wersji elektronicznej na adres: stypendia@zpsb.pl.

Wszystkie niezbędne dokumenty i regulaminy dostępne są w Plikowni na stronie głównej ZPSB w Szczecinie.

Inne

 

 

 

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj dokumentów, których szukasz, zapraszamy do sprawdzenia zakładki Plikownia na stronie głównej ZPSB w Szczecinie.