Plikownia

Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne wzory różnego rodzaju wniosków, podań czy umów, a także zapoznać się z regulaminami i zarządzeniami.

Zdalne nauczanie

Obejrzyj nasz przewodnik logowania się na platformach online w ZPSB:

Organizacja roku akademickiego

Podania

Regulaminy

Praktyki studenckie – Ekonomia

Dokumenty – dla naboru 2018/2019

Dokumenty – od naboru 2019/2020

Praktyki studenckie – Pedagogika

Dziennik praktyk pedagogicznych prosimy drukować dwustronnie !

Procedura dyplomowa

Stypendia i zniżki

 

UWAGA: Wnioski stypendialne na rok akademicki 2021/2022 można składać w terminie: 1 – 20 października 2021 r.

Prosimy o składanie wniosków w wersji elektronicznej na adres: stypendia@zpsb.pl.

 

Szanowni Studenci ZPSB,

W związku z  wprowadzeniem strefy czerwonej w całym kraju, Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwia ponownie przyznawanie zapomóg przez rektora (z pominięciem komisji stypendialnych), oraz zniosło limit dwóch zapomóg w roku akademickim.
W związku z tym, informujemy, że wnioski o zapomogi będą rozpatrywane w trybie uproszczonym.

Prosimy o składanie wniosków w wersji elektronicznej na adres: stypendia2020@zpsb.pl.

Przyjmujemy wnioski w naborze ciągłym, z zastrzeżeniem, że będą one rozpatrywane w pierwszym tygodniu następnego miesiąca.
Wnioski, które napłyną do końca listopada będą rozpatrzone do 5 grudnia 2020r.
Przyznawanie i wypłata zapomóg będzie kontynuowana w zależności od posiadanych środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo

WNIOSEK-O-PRZYZNANIE-_-ZAPOMOGA_2020.2021

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021 upływa z dniem 07 listopada 2020 r.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku pdf.) na adres stypendia2020@.zpsb.pl lub pocztą tradycyjną. Na adres ZPSB ul. Żołnierska 53 70-210 z dopiskiem Stypendia.

Uprzejmie informujemy, że w szczególnych przypadkach jest możliwość złożenia wniosku osobiście, po wcześniejszym umówieniu się na dany termin drogą telefoniczną.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

W przypadku, gdy treść zaświadczenia ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, ten fakt uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – komisja odmawia przyznania stypendium.

Informujemy, że informacje oraz wnioski o przyznanie  świadczeń na rok akademicki 2020/2021 będą dostępne i możliwe do druku na stronie internetowej od 05.10.2020r.

Wszystkie niezbędne dokumenty i regulaminy dostępne są w Plikowni na stronie głównej ZPSB w Szczecinie.

Inne

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych i wykładowców

 

 

 

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj dokumentów, których szukasz, zapraszamy do sprawdzenia zakładki Plikownia na stronie głównej ZPSB w Szczecinie.