Plikownia

Tutaj możesz pobrać wszystkie niezbędne wzory różnego rodzaju wniosków, podań czy umów, a także zapoznać się z regulaminami i zarządzeniami.

Zdalne nauczanie

Organizacja roku akademickiego

Podania

Regulaminy

Praktyki studenckie – Ekonomia

Praktyki studenckie – Pedagogika

Procedura dyplomowa

Stypendia i zniżki

Termin ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 upływa z dniem 20 października 2019 r.

UWAGA! Zmiany w przyznawaniu stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/2020

zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, w przypadku gdy dochód  netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł miesięcznie, student zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny, pod rygorem odmowy przyznania stypendium socjalnego.

Informujemy, że informacje oraz wnioski o przyznanie  świadczeń na rok akademicki 2019/2020 będą dostępne i możliwe do druku na stronie internetowej www.zpsb.pl/strefa-studenta/plikownia od 05.10.2019r.

Regulaminy
Wnioski

Zapomoga
UWAGA! Termin składania wniosków o zapomogę z Funduszu Stypendialnego w związku z koronawirusem – do 30 kwietnia 2020 r.
(przyjmujemy wnioski w trybie online wraz z udokumentowaniem – na adresy email dziekanatu:  swinoujscie@zpsb.pl)

Inne

Ankieta oceny zajęć dydaktycznych i wykładowców

 

 

 

Jeśli nie możesz znaleźć tutaj dokumentów, których szukasz, zapraszamy do sprawdzenia zakładki Plikownia na stronie głównej ZPSB w Szczecinie.