Programy studiów

W tej zakładce publikujemy aktualne szczegółowe programy studiów na kierunku Ekonomia. Programy składają się z modułów – a ich szczegółowe opisy zawierają m.in zestaw treści merytorycznych, opis efektów kształcenia, specyficzne wymagania dotyczące zaliczenia danego modułu.

Prosimy o wybranie właściwego programu według roku akademickiego, w którym rozpoczęło się studia.

Program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 oraz 2018/2019

 Program obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Program obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016