Programy r.a. 2022/2023

Poniżej umieszczone są programy studiów obowiązujące studentów, rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023.

Programy prezentowane są w formacie PDF – dokumenty są możliwe do otwarcia na stronie lub pobrania (wszyscy studenci i pracownicy ZPSB mają dostęp do bezpłatnych licencji Microsoft Office, którego elementem jest też Excel).
Poszczególne moduły i kursy są kolejnymi arkuszami dokumentów, odpowiednio oznakowanymi (numeracja kursów i modułów znajduje się w pierwszym arkuszu – Programie – oznakowanym skrótem kierunku i specjalności, np. E1_RiF)

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności:

PEDAGOGIKA

STUDIA I STOPNIA

Specjalności: