Uczelnia dla osób z niepełnosprawnością

W ZPSB wyjątkowe uwadze poświęcamy ułatwianie studiowania osobom niepełnosprawnym. Staramy się dostosować Uczelnię do ich potrzeb. Zależy nam, by panujące tu warunki, pozwalały na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, dających większe szanse na zawodowy sukces i pozwalających się usamodzielniać. Studenci ZPSB, którzy są osobami niepełnosprawnymi korzystają tu z wielu form wsparcia. Są to np. fundusze, specjalne zniżki, czy nauka w e-learningu. Osobą dedykowaną do wsparcia jest także Pełnomocnik i Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej Uczelni – przejdź tutaj.