Resocjalizacja

 

„W pracy resocjalizacyjnej warto się zakochaćdr Jerzy Łukomski
chociażby po to… aby świat lepszym był.”

dr Jerzy Łukomski, Lider specjalności Resocjalizacja

 

Praca resocjalizacyjna i profilaktyka w jej zakresie wymagają niezbędnych umiejętności oraz posiadania pewnych predyspozycji osobowościowych i wiedzy, aby podejmować odpowiednie decyzje. Studia na specjalności Resocjalizacja w ZPSB w Świnoujściu przygotowują do pracy we wszystkich tych aspektach.

Co dają studia na specjalności Resocjalizacja?

Przede wszystkim wyposażają studentów w ogólną wiedzę pedagogiczną, ale także w istotne informacje z zakresu:

 • filozofii,
 • socjologii,
 • prawa i teorii działalności resocjalizacyjnej,
 • psychologii.

Specjalność Resocjalizacja pomaga studentom nabyć takie kompetencje miękkie jak organizacja pracy zespołowej, komunikowanie się z otoczeniem oraz kierowanie grupami ludzi. Jest to niezbędne w pracy na stanowisku związanym z resocjalizacją, ponieważ absolwent musi umieć trafnie rozpoznawać potrzeby osób z zaburzeniami oraz udzielać pomocy osobom zmagającym się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi.

Studia w ZPSB na tej specjalności to także okazja do przygotowania się do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi nieprzystosowaniem, znajdującymi się w różnych środowiskach (zarówno lokalnych, jak i otwartych) oraz w specjalnych placówkach, które zajmują się resocjalizacją oraz profilaktyką dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Pomoże w tym m.in. poznanie mechanizmów pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej oraz ich założeń, a także zaznajomienie się z terapią zaburzeń emocjonalnych, połączone ze wsparciem metodami i technikami pedagogicznymi. Efektywną pracę ułatwi również edukacja w zakresie dostrzegania pewnych prawidłowości rządzących rozwojem człowieka i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek nieprawidłowo socjalizowanych lub wychowanych.

Nowoczesny sposób nauczania

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Świnoujściu to miejsce, w którym nauka oparta jest na zróżnicowanych zajęciach. Doświadczeni wykładowcy korzystają z różnych metod kształcenia, które charakteryzują się nowoczesnością oraz elastycznością. Wśród najczęściej wykorzystywanych można wymienić:

 • treningi i warsztaty specjalnościowe,
 • dyskusje moderowane,
 • zajęcia wykorzystujące platformę e-learningową,
 • gry symulacyjne oraz decyzyjne.

Po ukończeniu specjalności Resocjalizacja można pracować na przykład jako:

 • wychowawca zarówno w zakładach karnych, aresztach śledczych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych,
 • pedagog w placówkach wychowawczych, klubach profilaktyczno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich czy w świetlicach środowiskowych,
 • kurator sądowy,
 • praktyk w ośrodkach zajmujących się profilaktyką czy pomocą w trudnych sytuacjach (organizacjach, stowarzyszeniach, instytucjach).

Na specjalności Resocjalizacja będziesz realizował następujące przedmioty:

 • Profilaktyka uzależnień,
 • Metodyka profilaktyki i resocjalizacji,
 • Podstawy terapii indywidualnej,
 • Psychologia penitencjarna,
 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Prawne podstawy resocjalizacji.