Dokumenty

Tutaj możesz pobrać dodatkowe informacje dotyczące procedury PEUs, a także wzory dokumentów.

  • Procedura potwierdzania efektów uczenia się (pobierz)
  • Przewodnik dla kandydata RPL (pobierz)
  • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (pobierz)
  • Wzór portfolio (pobierz)
  • Wzór umowy w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się (pobierz)