Jak skrocić czas nauki

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje procedura PEUs, powinieneś udokumentować wszystkie swoje dotychczasowe aktywności, które przyczyniły się do zdobycia przez Ciebie kompetencji istotnych w kontekście programu wybranego kierunku studiów w ZPSB (I lub II stopień).

Co uwzględniamy w ramach procedury PEUs?

świadectwa i dyplomy ukończenia studiów

Istotne są przede wszystkim dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Pod uwagę bierzemy również przerwaną edukację, dlatego do swojego wniosku możesz dołączyć także dokumenty zaświadczające zaliczenie poszczególnych przedmiotów czy modułów.

kursy i szkolenia

Dostarcz do nas odpowiednie zaświadczenie, a w ramach procedury RPL uwzględnimy także ukończone przez Ciebie szkolenia, kursy kwalifikacyjne czy posiadane certyfikaty językowe.

doświadczenie zawodowe

Do składanych dokumentów możesz dołączyć także umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu na poszczególnych stanowiskach, opis przebiegu kariery zawodowej wraz z wykazem obowiązków i zakresu odpowiedzialności, zaświadczenia o pozytywnych wynikach egzaminów zawodowych czy nadanych kwalifikacjach zawodowych.

opinie i rekomendacje

Ważne są również wszelkiego rodzaju rekomendacje, opinie i oświadczenia pracodawców lub instytucji, z którymi współpracowałeś. Koniecznie je zbierz i dołącz do dokumentów!

Inne

Jeśli brałeś udział w innych przedsięwzięciach lub projektach i posiadasz dokumenty, które mogą potwierdzić formalne lub pozaformalne efekty kształcenia, również weźmiemy je pod uwagę.