Procedura PEUs

Obowiązująca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, w tym także na naszym Wydziale w Świnoujściu, PEUs (Potwierdzanie Efektów Uczenia się), czyli uznawanie efektów uczenia się, to procedura, która umożliwia nam potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych przez Ciebie poza tak zwaną edukacją formalną, na przykład w pracy, a także w trakcie studiów podyplomowych, kursu czy szkolenia, a nawet przerwanej nauki w szkole wyższej. Dzięki niej po przeprowadzeniu weryfikacji możemy zwolnić Cię z obowiązku uczestniczenia w określonych modułach i skonstruować dla Ciebie indywidualny program studiów I lub II stopnia. Co to w praktyce oznacza? Będziesz uczyć się krócej, a w dodatku zaoszczędzisz pieniądze, bo będziesz płacić niższe czesne.