Pytania i odpowiedzi

Czy procedura PEUs obowiązuje na wszystkich kierunkach studiów?
Nie. W roku akademickim 2015/2016 w ramach procedury PEUs w ZPSB można aplikować na kierunek Ekonomia na studiach I stopnia w ZPSB w Stargardzie. Możesz także zapisac się na kierunki Ekonomia i Zarządzanie na studiach I stopnia w naszych wydziałach, a także na kierunek Ekonomia na studiach II stopnia realizowany w Szczecinie.

Czy za skorzystanie z procedury PEUs trzeba zapłacić?
Tak. By móc skorzystać z procedury PEUs, konieczne jest podpisanie z Uczelnią umowy w sprawie opłat za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się. Sama opłata wynosi 250 zł plus 50 zł za każdy punkt ECTS poddany weryfikacji.

Czy do procedury PEUs mogę przystąpić już na etapie rekrutacji?
Tak. Zapoznaj się jednak najpierw z programem kształcenia, który obowiązuje na wybranym przez Ciebie kierunku.

Czy rozpatrzenie mojego wniosku w ramach procedury PEUs potrwa długo?
Nie. Cała procedura będzie trwać nie dłużej niż 10 dni od momentu złożenia przez Ciebie stosownego wniosku. Formę i termin weryfikacji efektów uczenia się wyznaczy Uczelniany Koordynator ds. PEUs.

Czy dzięki procedurze PEUs mogę wziąć udział w trwającej obecnie w ZPSB rekrutacji?
Tak. Osoby biorące udział w procedurze PEUs mogą aplikować na studia I lub II stopnia na naszej Uczelni, które będziemy realizować w roku akademickim 2015/2016. Pozytywny wynik weryfikacji pozwoli nam skrócić Twoją ścieżkę kształcenia na wybranym kierunku – zaoszczędzisz więc czas i pieniądze.

Kto na Uczelni przeprowadza procedurę PEUs?
Weryfikacją efektów kształcenia w ramach PEUs zajmują się Asesorzy, a ich wnioski zatwierdza Komisja ds. PEUs i Dziekan Wydziału, na którym będziesz studiować.

Czy Uczelnia pomaga w dopełnieniu formalności związanych z procedurą PEUs?
Tak. Do Twojej dyspozycji jest Wydziałowy Konsultant ds. PEUs oraz Uczelniany Koordynator ds. PEUs. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące swoich kompetencji, nie wiesz, jakie dokumenty dołączyć do wniosku bądź masz inne pytania, możesz też skontaktować się z nami mailowo pod adresem: gmaniak@zpsb.pl.