Warunki

Z procedury PEUs mogą skorzystać wszyscy studenci, którzy złożyli swoją aplikację na studia I lub II stopnia w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i spełniają określone warunki:

  • kandydaci na studia I stopnia muszą posiadać świadectwo dojrzałości i mieć co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  • kandydaci na studia II stopnia muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia;
  • kandydaci, którzy aplikują na kolejny kierunek studiów I lub II stopnia, muszą posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.