Praktyki i staże

Dlaczego warto?

Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku pracy i coraz wyższe wymagania stawiane przed przyszłymi pracownikami, warto już w trakcie studiów zatroszczyć się o uzupełnianie rubryki „doświadczenie” w CV. To najlepszy czas na zdobywanie praktycznym umiejętności, które tylko potwierdzą posiadanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie kształcenia. To także świetny sposób na poznanie branży „od środka” i upewnienie się w wyborze, którego dokonaliśmy.

Nasi partnerzy

Naszym wyróżnikiem na tle innych uczelni wyższych w kraju jest ogromna baza partnerów – stowarzyszeń biznesowych, organizacji i największych firm z regionu, dzięki której nasi studenci mają możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia i odbywania (także płatnych) staży. To niezwykle cenna szansa, z której aż szkoda byłoby nie skorzystać.

Do grona naszych partnerów należą:

  • AIESEC Polska
  • Automatika
  • Bank Zachodni WBK
  • Castorama
  • DB Port Szczecin
  • Ferrosan Medical Devices
  • Remech
  • Sonion Polska
  • Unizeto Technologies
  • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
  • Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Informatyki, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest członkiem następujących organizacji:

  • AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
  • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC)
  • Baltic Sea Network (BSN)
  • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
  • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN)
  • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN)
  • Europejska Sieć Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE)
  • Konfederacja Pracodawców Polskich
  • Szczeciński Związek Pracodawców
  • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM”
  • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”
  • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych
  • Krajowy System Usług „KSU”
  • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego
  • Sieć Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN)
  • Północna Izba Gospodarcza (PIG)