Praktyki i staże

Dlaczego warto?

Ze względu na rosnącą konkurencję na rynku pracy i coraz wyższe wymagania stawiane przed przyszłymi pracownikami, warto już w trakcie studiów zatroszczyć się o uzupełnianie rubryki „doświadczenie” w CV. To najlepszy czas na zdobywanie praktycznym umiejętności, które tylko potwierdzą posiadanie wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie kształcenia. To także świetny sposób na poznanie branży „od środka” i upewnienie się w wyborze, którego dokonaliśmy.

Nasi partnerzy

Naszym wyróżnikiem na tle innych uczelni wyższych w kraju jest ogromna baza partnerów – stowarzyszeń biznesowych, organizacji i największych firm z regionu, dzięki której nasi studenci mają możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia i odbywania (także płatnych) staży. To niezwykle cenna szansa, z której aż szkoda byłoby nie skorzystać.

Do grona naszych partnerów należą:

 • AIESEC Polska
 • Automatika
 • Bank Zachodni WBK
 • Castorama
 • DB Port Szczecin
 • Ferrosan Medical Devices
 • Remech
 • Sonion Polska
 • Unizeto Technologies
 • Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Informatyki, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest członkiem następujących organizacji:

 • AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC)
 • Baltic Sea Network (BSN)
 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES)
 • Europejska Sieć Nauczania na Odległość (EDEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN)
 • Europejska Sieć Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE)
 • Konfederacja Pracodawców Polskich
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM”
 • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin”
 • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych
 • Krajowy System Usług „KSU”
 • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego
 • Sieć Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN)
 • Północna Izba Gospodarcza (PIG)