Bezpieczeństwo i higiena pracy

Niezależnie od tego, czy pracujesz już w branży BHP i chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub dopiero przygotowujesz się do pracy inspektora BHP, studia podyplomowe w ZPSB są dla Ciebie!

W ich trakcie nauczysz się organizacji wewnętrznych służb BHP oraz określania poziomu ryzyka zawodowego. Dowiesz się również, jak dostosowywać miejsce pracy do warunków szkodliwych, niebezpiecznych czy uciążliwych. Studia pozwolą Ci na uczestnictwo w zajęciach z psychologii pracy, ochrony środowiska i systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do 10 lipca studia podyplomowe 950 zł taniej na pierwszym roku!

Zapisz się na studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Świnoujściu i zapłać 950 zł mniej za naukę. Zapisując się na studia podyplomowe w Świnoujściu do 10 lipca zapłacisz:
 • 500 zł mniej za czesne na pierwszym roku
 • 0 zł wpisowego – zamiast 450 zł!

Zapisz się online już dziś!

Rezerwuję miejsce 

Podczas studiowania masz też możliwość zrealizowania kursu dydaktycznego przygotowującego do prowadzenia szkoleń z BHP.

Studia podyplomowe zostały wzbogacone o zestaw wartościowych z perspektywy rynku pracy kompetencji kluczowych, możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę uzupełnienia wiedzy i umiejętności dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym oraz mobilnej grze „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie i zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu BHP. Pomagają też w uzyskaniu drugiej specjalności zawodowej w zakresie BHP oraz w uruchomieniu związanej z tą branżą działalności.

 

Rezerwuję miejsce
Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Prawna ochrona pracy 10
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 155
Wypadki przy pracy 10
Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 20
Metodyka oceny ryzyka zawodowego 15
Wymagania techniczne bezpieczeństwa i higieny pracy 60
Profilaktyczna ochrona zdrowia 15
Organizacja wewnętrznych służb bezpieczeństwa i higieny pracy 5
Przygotowanie do wykonywania pracy 5
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 10
Psychologia pracy 5
Ochrona środowiska naturalnego 5
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 5
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
 
Seminarium dyplomowe 5
Liczba godzin łącznie 213

Pamiętaj, że w ZPSB możesz skorzystać z dofinansowania na studia podyplomowe dla siebie i swoich pracowników w ramach Projektu Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź, jak otrzymać wsparcie i jakie warunki musisz spełnić, aby móc ubiegać się o nie.

STUDIA DOFINANSOWANE Rezerwuję miejsce

Sprawdź kierunki studiów z obszaru zarządzania bezpieczeństwem, które także mogą Cię zainteresować: