Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

 

Kierunek
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
 • Online
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2023
Opis
Dbałość o odpowiedni poziom bezpieczeństwa to zadanie, które wraz z rozwojem technologii i społeczeństwa, staje się coraz trudniejsze. Należy brać pod uwagę rozmaite zagrożenia, które jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu wydawały się abstrakcją. Niezbędne jest odpowiednie podejście do tematyki bezpieczeństwa oraz umiejętność odczytywania sygnałów zwiastujących różnego rodzaju kryzysy i niebezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe będzie ich wczesne wykrycie i zapobieganie, zamiast zwalczania.
Aktualna zniżka
 • Zapraszamy do rekrutacji w 2024
Cena
 • Już od 490,00 zł!

 

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia, która oferuje nowoczesny program edukacyjny dostosowany do aktualnych potrzeb Słuchaczy i Pracodawców. Przygotowaliśmy dla Was wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych wśród których nie mogło zabraknąć kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe mają na celu przekazać słuchaczom specjalistyczną wiedzę, która umożliwi im realizację zadań z zakresu utrzymywania bezpieczeństwa i ochrony ludzi. Studia na tym kierunku przygotowują słuchaczy do podejmowania działań w jednostkach służb ratowniczych oraz organach służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe będzie przygotowany do pracy we wszelkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli. Słuchacze po ukończeniu tego kierunku będą również gotowi do podjęcia pracy w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w ZPSB. 

BLOK I. Bezpieczeństwo – zagadnienia wprowadzające i organizacja bezpieczeństwa ludności  w Polsce i UE. 75 godz.                     

 • Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego. 5 godz.
 • Ocena bezpieczeństwa obszaru. 5 godz.
 • Główne założenia i instrumenty europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. 10 godz.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce; zakres podmiotowy, przedmiotowy i funkcjonalny. 10 godz.
 • Podstawy teorii zarządzania kryzysowego. 5 godz.
 • Rola i zadania organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej. Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym. 10 godz.
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych. 10 godz.
 • Infrastruktura krytyczna. 5 godz.
 • Analiza zagrożeń obszaru. Arkusz kalkulacyjny. 10 godz.
 • Obrona Cywilna w Polsce. 5 godz.

BLOK II. Zagadnienia z zakresu organizacji, psychologii i zarządzania zespołem ludzkim. 40 godz.

 • Zasady i style kierowania zespołem ludzi. 10 godz.
 • Praktyczne uwarunkowania zabezpieczenia imprez masowych. 5 godz.
 • Socjologiczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa. 10 godz.
 • Struktura i zadania elementów systemu zarządzania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. 10 godz.
 • Teoria i praktyka zachowań agresywnych, reagowanie na konflikt. Psychologia tłumu. 5 godz.

BLOK III. Wybrane elementy prawa karnego materialnego i procesowego, wykroczeń, administracyjnego oraz cywilnego. 35 godz.

 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego. 5 godz.
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych. 5 godz.
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych. 10 godz.
 • Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. 10 godz.
 • Obowiązki podmiotów w zakresie obronności. 5 godz.

BLOK IV. Moduł aktywności praktycznej (ratownictwo medyczne).  30 godz.

 • Zasady udzielania pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne). 10 godz.
 • Zabezpieczenie medyczne i sanitarne. 5 godz.
 • Elementy bezpieczeństwa cybernetycznego: bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo informacji. 5 godz.
 • Trening umiejętności praktycznych w zakresie rozwiązania konfliktów i mediacji społecznych. 5 godz.
 • Techniczne i praktyczne aspekty ochrony i ewakuacji w sytuacjach kryzysowych. 5 godz.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w ZPSB


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oferuje dopracowane programy studiów i kształcenie na najwyższym poziomie. Kierunek Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe ma wiele zalet, wśród których warto wymienić:

 • Możliwość zdobycia aktualnej wiedzy na temat przepisów prawnych oraz narzędzi i technik zapewniania bezpieczeństwa ludziom, organizacjom oraz infrastrukturze. 
 • Zdobycie odpowiedniego przygotowania do pracy we wszystkich instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem obywateli. 
 • Gotowość do pracy w zespołach reagowania kryzysowego zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. 
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiające skuteczną realizację zadań z zakresu utrzymywania bezpieczeństwa i ochrony ludności. 
 • Możliwość zdobycia znajomości w branży podczas spotkań i zajęć z praktykami zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i innych rejonów w Polsce. 

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe?

Studia podyplomowe w ZPSB skierowane są do osób, które mają już wykształcenie wyższe (minimum na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) i chcą dalej podnosić swoje kompetencje zawodowe lub planują zmianę ścieżki kariery. Kierunek Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe skierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych.

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na studiach podyplomowych w ZPSB to doskonały wybór dla osób, które zajmują się problematyką zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym i niepublicznym lub są w trakcie przygotowywania się do realizacji takich zadań w przyszłości.

Korzyści dla słuchaczy

Kierunek Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test wiedzy i kompetencji).

Lider kierunku

dr Magdalena Lazarek-Janowska – specjalista rozliczeń projektów. Aktywnie uczestniczy we współtworzeniu wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych programów operacyjnych różnych dziedzin życia gospodarczego. Dziekan Wydziału w Świnoujściu. Wykładowca ZPSB.

Partnerzy merytoryczni kierunku

 • dr hab. Michał Trubas
 • mgr Henryk Ciegiełak – Generał pożarnictwa
 • prof. dr hab Marek Cupryjak – Inspektor Policji w Szczecinie

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.