Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne)

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 
 
 

 

Trudności w porozumiewaniu się, zaburzony rozwój społeczny czy inny sposób przetwarzania informacji to część z problemów, z jakimi muszą zmagać się uczniowie ze zdiagnozowanym ASD, czyli spektrum zaburzeń autystycznych. Edukacja takich osób to spore wyzwanie dla nauczycieli, jak i całego systemu oświaty, ponieważ potrzebują indywidualnych programów nauczania, dostosowanych do ich potrzeb. Studia na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ZPSB w Świnoujściu to okazja do zdobycia umiejętności z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz kwalifikacji do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych. Kierunek ten to świetna propozycja dla dydaktyków pracujących na co dzień z osobami autystycznymi.

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to studia kwalifikacyjne, a po ich ukończeniu można pracować m.in. na stanowisku nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego – nauczanie specjalne.

Kto jest adresatem kierunku?

Przede wszystkim osoby na co dzień zajmujące się dziećmi autystycznymi, wśród których wymienić można:

 1. psychologów,
 2. nauczycieli przedszkoli i szkół z różnego etapu edukacji,
 3. specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 4. fizjoterapeutów,
 5. logopedów,
 6. pedagogów szkolnych.

Jak wygląda organizacja na kierunku Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Zajęcia odbywają się od 2 do 3 razy w miesiącu w następujące dni:

 1. w soboty w godzinach 8:30-18:40,
 2. w niedziele w godzinach 8.30-17.00.

Łącznie daje to 15 godzin dydaktycznych w ramach jednego zjazdu. Program realizowany jest od października do lipca (zajęcia w ramach III semestru przeprowadzane są w lipcu) w siedzibie Wydziału w Świnoujściu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ukończyć studia?

 • być obecnym na zajęciach przez min. 80% obowiązkowych godzin,
 • odbyć obligatoryjne praktyki,
 • zdać egzamin dyplomowy z wszystkich modułów programowych,
 • przedstawić projekt empiryczny, który będzie indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym.

Program studiów

Zagadnienia znajdujące się w programie studiów kładą nacisk głównie na naukę przygotowującą do prowadzenia terapii czy kierowania procesem nauczania osób autystycznych, przebywających w takich placówkach jak publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły oraz inne ośrodki, w których znajdują się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, potrzebujące zarówno edukacji, jak i terapii. Wychowawcy posiadający wykształcenie nauczycielskie, psychologiczne i pedagogiczne będą mieli okazję do wyposażenia się w kwalifikacje praktyczne dotyczące pracy edukacyjnej i terapeutycznej osób autystycznych. Kierunek Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pozwoli zdobyć słuchaczom fundamentalną wiedzę z wszystkich wymienionych zakresów.

Wybrane moduły programu

 • Problemy komunikacyjne osób z autyzmem i zespołem Aspergera – rozwój mowy, umiejętność komunikowania się, komunikacja alternatywna i ułatwiona.
 • Psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie do pracy wychowawczej osób z autyzmem.
 • Metodyka rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Diagnoza funkcjonalna osób ze spektrum autyzmu.
 • Problemy społeczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Wiodące metody terapeutyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – etiologia, specyfika rozwojowa.
 • Metodyka kształcenia i wychowania dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu.

 

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 3 Średnia: 3.7]