Geragogika i opieka nad osobami starszymi

Rekrutacja zakończona.

 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu nauczania osób starszych oraz kompleksowej opieki nad nimi, w ZPSB w Świnoujściu powstał kierunek studiów podyplomowych przygotowujący do pracy z seniorami. Geragogika i opieka nad osobami starszymi to studia o charakterze interdyscyplinarnym, oparte na innowacyjnym programie nauczania, obejmującym najważniejsze zagadnienia z dziedzin takich jak nauka o zdrowiu, wychowanie fizyczne, higiena i dietetyka oraz praca socjalna i pomoc społeczna.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Geragogika i opieka nad osobami starszymi w ZPSB w Świnoujściu zdobędą wiedzę niezbędną do pracy na stanowiskach związanych z nauczaniem i aktywizowaniem seniorów, w tym w znajdujących się w regionie ośrodkach uzdrowiskowych, zarówno o charakterze państwowym, jak i prywatnym. Co więcej, nabędą też umiejętności z zakresu działań edukacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych oraz dowiedzą się, jak diagnozować sytuację życiową podopiecznych i jak skutecznie wspierać ich w trudnych momentach.

Program studiów

BLOK 1 – Gerontologia i andragogika – 30 godz.

 • Podstawy gerontologii społecznej;
 • Podstawy andragogiki i geragogiki;
 • Podstawy psychogerontologii.

BLOK 2 – Podstawy rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi – 35 godz.

 • Podstawy geriatrii – problemy zdrowotne osób starszych;
 • Pielęgnacja osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych;
 • Elementy rehabilitacji gerontologicznej;
 • Edukacja zdrowotna w opiece nad seniorami.

BLOK 3 – Psychologiczno -socjologiczny aspekt pracy z osobami starszymi – 30 godz.

 • Psychospołeczny wymiar starzenia się;
 • Etyka pracy z osobami starszymi;
 • Komunikacja interpersonalna z osobami starszymi i ich rodzinami;
 • Rozwiązywanie konfliktów w pracy z seniorami;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego geragoga.

BLOK 4 – Metody i formy pracy z osobami starszymi – 50 godz.

 • Aktywizacja społeczna i zawodowa seniorów;
 • Terapia zajęciowa w pracy z osobami starszymi;
 • Organizacja czasu wolnego osób starszych;
 • Środowisko lokalne w pracy z seniorami.

BLOK 6 – Zagadnienia prawne w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi – 15 godz.

 • Polityka społeczna i praca socjalna z osobami starszymi;
 • Prawne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; standardy UE;
 • Dokumentowanie działań pracy z osobami starszymi w instytucjach pomocy społecznej – plany pracy, indywidualne plany wsparcia.