Gerontologia

Kierunek
 • Gerontologia
Rodzaj studiów
 • Podyplomowe
Tryb studiów
 • Niestacjonarne
Język
 • Polski
Czas trwania
 • 1 rok
Data startu
 • Październik 2022
Opis
Rosnąca świadomość społeczeństwa sprawia, że coraz większy nacisk kładzie się nie tylko na rozwój osób młodych, ale także dbałość o kondycję fizyczną, emocjonalną i psychiczną osób w wieku senioralnym. Aby zajmować się profesjonalnie wsparciem osób starszych w tym zakresie, niezbędna jest profesjonalna wiedza w zakresie ich potrzeb na różnych płaszczyznach, a także odpowiednie umiejętności komunikacyjne i edukacyjne oraz aktywizujące. Program studiów
Aktualna zniżka
 • Jesteś zainteresowany studiami?Skontaktuj się z nami!
Cena
 • Już od 449 zł!

 

ZPSB to szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim, która oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych. Nasz wydział w Świnoujściu przygotował dla swoich słuchaczy między innymi kierunek Gerontologia. 

Cel studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Gerontologia mają na celu przygotować słuchaczy do pracy z osobami starszymi na różnych płaszczyznach. Dowiedzą się oni między innymi, jakie są aktualne standardy w opiece nad seniorami. Poznają metody ich aktywizowania i motywowania do działania i dalszego rozwoju, a także dowiedzą się, jak dbać o ich komfort na różnych płaszczyznach.

Słuchacze kierunku Gerontologia po ukończeniu studiów podyplomowych będą mieć praktyczną wiedzę z zakresu komunikacji z seniorami o specjalnych wymaganiach, rozwiązywania problemów środowiskowych osób starszych, a także do sprawowania nad nimi profesjonalnej opieki.

Program studiów


Poniżej przedstawiony został dokładny program studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia w ZPSB. 

 

BLOK I. ASPEKTY PRAWNE I ORGANIZACYJNE. 40 godz.

 • Współczesne problemy socjologii i demografii. 10 godz.
 • Aspekty prawne pomocy i opieki osób starszych. 10 godz.
 • Instytucjonalne wsparcie osób starczych. 10 godz.
 • Metodyka pracy opiekuńczej z ludźmi starszymi. 10 godz.

 

BLOK II. ASPEKTY MEDYCZNE. 45 godz.            

 • Podstawy gerontologii. 10 godz.
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia z dietetyką. 10 godz.
 • Opieka paliatywna nad osobami starszymi. 10 godz.
 • Podstawy pielęgnowania osób starszych. 15 godz.

 

BLOK III. ASPEKTY PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE. 45 godz.                                                                       

 • Geragogika z pedagogiką specjalną. 15 godz.
 • Praca socjalna z seniorami. 10 godz.
 • Psychologia starości i psychogeriatri. 10 godz.
 • Psychologia społeczna (Navoica). 10 godz.

 

BLOK IV. MODUŁ AKTYWNOŚCI PRAKTYCZNEJ. 50 godz. 

 • Aktywizacja seniorów – warsztaty. 20 godz.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne). 10 godz.
 • Aktywność fizyczna w trzecim wieku. 10 godz.
 • Zachowania prozdrowotne w wieku senioralnym. 10 godz.

Łączna liczba godzin: 180 godz.

Uczelnia zastrzega prawo do możliwości wprowadzenia do 15% zmian w programie kierunku.

Najważniejsze atuty kierunku Gerontologia w ZPSB


Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu mają liczne zalety. Kierunek Gerontologia to gwarancja między innymi:

 • Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu sprawowania opieki nad osobami w wieku podeszłym.
 • Poznanie aspektów prawnych i aktualnych standardów związanych z niesieniem pomocy i opieki dla osób w wieku senioralnym.
 • Rozwinięcie swoich umiejętności z zakresu psychologii starości, geragogiki z pedagogiką specjalną oraz psychologii społecznej.
 • Poznanie metod aktywizowania seniorów, dbania o ich komfort i bezpieczeństwo oraz wdrażania zachowań prozdrowotnych.
 • Udział w praktycznych zajęciach, które realizowane zgodnie z najnowszymi standardami w opiece nad osobami w wieku senioralnym.

Dla kogo są studia podyplomowe na kierunku Gerontologia?


Studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu na kierunku Gerontologia są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjata, inżyniera lub magistra, które chcą dalej się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje. 

To kierunek dla osób, które zajmują się sprawowaniem opieki nad osobami starszymi lub do ich obowiązków należy jej odpowiednie organizowanie. To także doskonały wybór dla terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjologów, promotorów zdrowia, opiekunów medycznych i społecznych, pielęgniarek, opiekunów osób starszych, fizjoterapeutów i rehabilitantów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie pracy z osobami w wieku senioralnym.

Korzyści dla słuchaczy


Kierunek Gerontologia na studiach podyplomowych w ZPSB to liczne korzyści, wśród których warto wymienić:

 • Bezpłatny dostęp do bibliotek cyfrowych ibuk Libra oraz Biblio Ebookpoint (dawniej NASBI).
 • Stały dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej uczelni oraz platformie z kursami otwartymi Navoica.pl.
 • Możliwość  nawiązania kontaktów poprzez uczestnictwo w licznych spotkaniach branżowych.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu Microsoft Office 365 (dostęp do skrzynki pocztowej o pojemności 100 GB, najnowsze wersje programów z pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Forms itp., możliwość instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach lub smartfonach, edycję i współdzielenie dokumentów dzięki aplikacjom Office Online oraz Microsoft SharePoint, przechowywanie i udostępnianie plików dzięki nieograniczonej przestrzeni dyskowej usługi OneDrive).
 • Wygodny plan zajęć, który pozwala na swobodne łączenie nauki z życiem prywatnym i zawodowym. 

Organizacja studiów Gerontologia w ZPSB


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia
odbywają się maksymalnie 2 razy w miesiącu. Zjazdy organizowane są w soboty lub niedziele od godz. 8.30 do 17.00

Część zjazdów realizowana jest w siedzibie uczelni w formie zajęć na sali (60% wszystkich zajęć), a pozostała część na platformie e- learningowej (40% wszystkich zajęć).

Warunki ukończenia studiów podyplomowych


Studia podyplomowe na kierunku Gerontologia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test wiedzy i kompetencji).

Lider kierunku


dr Edward Radecki, prof. ZPSB
– specjalista w zakresie nauk społecznych i pedagogicznych, aktywny badacz problemów społecznych w różnych obszarach życia. Były wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie przez lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Autor ponad 230 artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktor naukowy lub współautor 48 prac zbiorowych. Wieloletni współredaktor ogólnopolskiego wydawnictwa „Pedagogika Szkoły Wyższej”.  Redaktor Naczelny Zeszytu Naukowego ZPSB: „Około Pedagogii”. Organizator cyklu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Sprawdź, jakie inne kierunki na studiach podyplomowych Zachodniopomorska Szkoła Biznesu przygotowała dla swoich słuchaczy.