Kadry i płace

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 
 
 

Kadry i płace to kierunek przede wszystkim dla osób, które chcą rozwijać się w zakresie prawa pracy i zarządzania kadrami, oraz chcą otrzymywać aktualną i praktyczną wiedzę w tym zakresie. Studia podyplomowe Kadry i płace w Świnoujściu dedykowane są zarówno aktywnym już specjalistom ds. kadrowych, właścicielom firm, jak i osobom rozpoczynającym karierę zawodową w tym zakresie.

Program zajęć na kierunku Kadry i płace w Świnoujściu został wzbogacony o praktyczne i aktywizujące zajęcia, prowadzone przez osoby zawodowo zajmujące się prawem pracy, praktyków ds. kadr. Pozwoli to słuchaczom poznać typowe sytuacje zawodowe specjalisty ds. kard i płac.

Nauka na kierunku Kadry i płace dostarcza słuchaczom wiedzę z zakresu: podstaw prawa pracy, zasad naliczania wynagrodzeń pracowniczych, ubezpieczeń społecznych. W trakcie studiów słuchacze nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze są doskonale przygotowani w 3 obszarach.

Wiedza

 • posiadają uporządkowaną wiedzę z prawa pracy,
 • mają gruntowną wiedzę w zakresie czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • znają zasady rozliczania umów cywilnoprawnych,
 • posiadają wiedzę z zasad rekrutacji, selekcji oraz controllingu pracowników,
 • znają zasady sporządzania listy płac,
 • posługują się terminologią oraz posiadają teorię z zakresu pracy.

Umiejętności

 • potrafią samodzielnie prowadzić akta osobowe oraz dokumentację swoich pracowników,
 • płynnie naliczają wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń,
 • wykorzystując w praktyce wiedzę z zakresu prawa pracy – z czasu pracy, urlopów, rozwiązania stosunku pracy, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz PFRON,
 • umiejętnie korzystają z systemów komputerowych, które wspomagają pracę kadr,
 • mają rozwinięte dzięki studiom kompetencje organizacyjne, dzięki którym planuje i realizuje zadania.

Kompetencje społeczne

 • znają zasady i potrzeby samodoskonalenia się,
 • potrafią wdrażać narzędzia i metody do indywidualnych potrzeb firmy,
 • mają świadomość zasad i znaczenia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • rozpoznają i reagują na powstałe dylematy związane z wykonywanym zawodem.

 

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK WPROWADZAJĄCY 13
Zajęcia integracyjne 3
Wprowadzenie do tematyki prawa pracy 10
BLOK PRAWNY 110
Prawo pracy 30
Prawna ochrona pracy 10
Wypadki przy pracy 10
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego 5
Ustawa o ochronie danych osobowych. Rola orzecznictwa sądowego w stosunkach pracowniczych 5
Ubezpieczenia społeczne 5
Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa 5
Emerytury i renty 5
Czas pracy 15
Zakaz konkurencji 5
Zatrudnienie cywilnoprawne 5
Nowe formy zatrudnienia 5
Badania lekarskie 5
BLOK UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 55
Dokumentacja kadrowa 15
Dokumentacja płacowo-podatkowa 20
Praktyczne aspekty rekrutacji, selekcji i szkolenia pracowników 20
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreatywność
 • Praca w zespole
 • Prawo w działalności gospodarczej
 • Ugruntowane podstawy matematyki
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie zespołem
 • Znajomość technologii informatycznych
Seminarium dyplomowe
Łącznie liczba godzin 218

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%)

Studia podyplomowe są prowadzone w oparciu o autorski model ZPSB Knowledge@Work. Wiąże się to dla słuchacza z następującymi korzyściami:

 • rozpoznanie i rozwinięcie dodatkowych kompetencji miękkich,
 • możliwość autodiagnozy w trakcie studiów swoich mocnych i słabszych stron, a także wiedzy i umiejętności za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych,
 • realizowanie indywidualnej ścieżki kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, w ramach której uwzględniane są doświadczenie, umiejętności, zdobyta w inny sposób wiedza,
 • rozwijanie wiedzy z zakresu kluczowych kompetencji dzięki specjalnie przygotowanym materiałom e-learningowym,
 • możliwość uczenia się poprzez platformę e-learningową, z dodatkowym wykorzystaniem gry „Pigułki kompetencji” jako sposobu utrwalania wiedzy.

Sprawdź kierunki studiów z obszaru HR i rozwoju osobistego, które także mogą Cię zainteresować:

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 1 Średnia: 5]