Logistyka (online)

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 
 
 

 

Branża TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) to dynamiczna gałąź gospodarki, dlatego podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie jest istotne. Studia na kierunku Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ZPSB w Świnoujściu umożliwiają rozwój nie tylko kompetencji, ale także niezbędnej wiedzy, która przydaje się w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem.

Jakie zagadnienia zostaną omówione w trakcie studiów?

Wśród najważniejszych kwestii należy wymienić:

  • logistykę produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji,
  • zarządzanie logistyczne,
  • rolę logistyki w strukturze organizacyjnej firmy.

Ponadto słuchacze poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania logistycznego, a także zdobędą umiejętności takie jak wykorzystanie w pracy komputerowych systemów logistycznych czy analiza czynników makrootoczenia (m.in. systemów celnych czy aspektów prawnych). Program obejmuje również zapoznanie z systemami makrologistycznymi.

Kto jest adresatem kierunku Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

  1. menadżerowie z firm produkcyjnych, usługowych czy handlowych specjalizujący się w logistyce,
  2. absolwenci studiów wyższych, którzy swoją karierę zawodową chcą rozwinąć w branży TSL.

Kompetencje kluczowe to blok zajęć w ramach programu studiów podyplomowych, który pozwala na uzupełnienie wiedzy oraz nabycie umiejętności miękkich, niezbędnych w pracy na każdym stanowisku. Za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych możliwa jest autodiagnoza, dzięki której uczelnia może dostosować konkretne zajęcia do specjalnych potrzeb słuchacza. Punkty te realizowane są za pośrednictwem platformy e-learningowej czy mobilnej gry „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Wykładowcy-praktycy

W trakcie rocznej nauki słuchacze na studiach podyplomowych na kierunku Logistyka w ZPSB w Szczecinie mogą liczyć przede wszystkim na zajęcia z praktykami. Zajęcia prowadzone są przez osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w branży logistycznej, dzięki czemu studenci mają okazję poznawać ważne z punktu widzenia dziedziny zagadnienia nie tylko na podstawie teorii, ale autentycznych case studies. Co więcej, nasi słuchacze otrzymują także możliwość autodiagnozy za pomocą Barometru Kompetencji Kluczowych oraz szansę na uzupełnienie swojej wiedzy dzięki specjalnie przygotowanym dla nich materiałach na platformie e-learningowej.

Program studiów
Tematyka Liczba godzin
BLOK I – PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (45)
Zarządzanie łańcuchem dostaw 10
Metody i techniki zarządzania 5
Controlling logistyczny 5
Zarządzanie zasobami ludzkimi 5
Aspekty prawa (transportowego, handlowego, ubezpieczeniowego) 5
Inteligentne łańcuchy dostaw 5
Zielony łańcuch dostaw i logistyka zwrotna 5
Zarządzanie projektami logistycznymi 5
BLOK II – PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (90)
BPM – Business process management 5
Procesy i sieci wartości w logistyce 5
Monitorowanie i analiza procesów logistycznych 5
Statystyczne sterowanie procesem 10
Certyfikacja i standaryzacja procesów logistycznych 5
Stymulacja i optymalizacja w logistyce 5
Organizacja procesów transportowych 10
Proces zaopatrzenia i gospodarka materiałowa 5
Sterowanie i planowanie produkcji 5
Prognozowanie i zarządzanie zapasami 10
Automatyka magazynowa 5
Projektowanie i zarządzanie sieciami dystrybucji 10
Technologiczne wyzwania sieci dostaw 5
Konfigurowanie procesów obsługi klienta 5
Blok III –  KOMPETENCJE KLUCZOWE (30)
Zarządzanie wiedzą 10
Praca w zespole 10
Kreatywność 10
Blok IV – ODBYCIE I ZALICZENIE PRAKTYK ORAZ EGZAMIN KOŃCOWY (38)
Praktyka kierownicza 30
Test końcowy 8
Liczba godzin łącznie 203

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu studiów i liczby godzin (do 15%).

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 4 Średnia: 4]