Menadżer BHP

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Praca na stanowisku Menadżera BHP wiąże się ze znajomością zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także systemów służących do zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie. Słuchacze kierunku Menadżer BHP uzyskają w trakcie nauki nie tylko niezbędną wiedzę oraz kompetencje, ale także dowiedzą się jak zarządzać bezpieczeństwem na szczeblu firmowym. Co więcej, nauczą się też dokonywać oceny ryzyka różnych działań, organizować pracę służb z branży BHP czy podejmować działania zapobiegające zarówno awariom, jak i wypadkom, które mogą grozić utratą zdrowia lub życia. Studia w ZPSB w Świnoujściu to okazja do nabycia cennej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które będą niezbędne podczas pracy w przedsiębiorstwie.

Komu dedykowany jest kierunek Menadżer BHP?

 1. kierownikom i osobom na wyższym szczeblu w przedsiębiorstwie, które pragną rozwinąć swoje kompetencje o nowe zagadnienia i umiejętności,
 2. absolwentom uczelni wyższych,
 3. przedsiębiorcom z pomysłem na rozbudowę własnego biznesu,
 4. pracownikom, którzy chcieliby uzyskać awans zawodowy.

Kwalifikacje

Ukończenie studiów w ZPSB w Świnoujściu na kierunku Menadżer BHP jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji starszego inspektora BHP. Po rocznej pracy na tym stanowisku i uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia można pracować na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468.). Każdy absolwent kierunku po zakończeniu edukacji otrzymuje także Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu „Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”, co zwiększa jego atrakcyjność jako pracownika na rynku pracy, ponieważ według rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2009 r. każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia w zakładzie pracy Pracownika do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej bez względu na liczbę zatrudnionych osób (art. 2091  § 1 pkt 2  Kodeksu Pracy).

Kariera zawodowa

Absolwenci kierunku Menadżer BHP będąc w szeregach Kadry Zarządzającej Systemami BHP w przedsiębiorstwie, mogą pracować jako:

 • główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (co najmniej 5-letni staż pracy w służbie BHP),
 • specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (co najmniej rok stażu pracy w służbie BHP),
 • starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP).

Gdzie można pracować po ukończeniu kierunku Menadżer BHP?

 • w urzędach państwowych,
 • w wydziałach zarządzania kryzysowego,
 • w działach BHP,
 • w agencjach ochrony,
 • w przedsiębiorstwach wdrażających zintegrowane systemy zarządzania,
 • w ośrodkach powiadamiania ratunkowego.

Jako specjalista ds. BHP można także rozwinąć własną działalność gospodarczą, która będzie skupiać się na obsłudze zewnętrznych firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poszerzając swoje kompetencje o dodatkowy kierunek na naszej Uczelni Studiów Podyplomowych o nazwie Przygotowanie Pedagogiczne, można także zajmować się szkoleniami oraz wdrożeniem różnych grup zawodowych (nauczycieli, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjnych, lekarzy, pracowników na stanowiskach robotniczych czy pracowników służby zdrowia) w zagadnienia związane z BHP.

Nasi wykładowcy

Dydaktycy pracujący w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu to doświadczeni wykładowcy, którzy na co dzień zajmują się w praktyce działaniami z zakresu BHP. Prowadzą oni własne firmy, w których odpowiadają za szkolenia z BHP i PPOŻ, prawo pracy, ergonomię, ochronę środowiska czy całościową obsługę oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program studiów

Studia na kierunku Menadżer BHP skupiają się na edukacji dotyczącej dostosowywania miejsca pracy do różnych warunków (niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych), a także na umiejętności rozpoznawania poziomu ryzyka zawodowego czy organizowania wewnętrznych służb BHP. Studia te wyposażają również w wiedzę z zakresu ochrony środowiska, psychologii pracy oraz systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

TEMATYKA ZAJĘĆ LICZBA GODZIN
BLOK – UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 130
Prawna ochrona pracy 5
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 10
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 30
Techniczne bezpieczeństwo pracy 15
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 15
Zagrożenia w środowisku pracy 15
Szacowanie oceny ryzyka zawodowego 15
Metodyka szkoleń BHP 15
Profilaktyczna ochrona zdrowia (w tym pierwsza pomoc przedmedyczna) 10
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja,
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Kreatywność,
 • Praca w zespole,
 • Prawo w działalności gospodarczej,
 • Ugruntowane podstawy matematyki,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Zarządzanie zespołem.

 

 

40

Seminarium dyplomowe 10
ŁĄCZNA LICZBA GODZIN 180

 

 

Rezerwuję miejsce