Menadżer BHP (blended learning)

Zarezerwuj miejsce właśnie teraz i zyskaj aż 950 złotych zniżki! Opłatę wpisową dostajesz gratis!

 
 
 

Studia na kierunku Menadżer BHP zapewniają szeroką i bardzo fachową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci zapoznają się także dokładnie z systemami zarządzania bezpieczeństwem w trakcie pracy.

Cel:        Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kompetencji i uprawnień w dziedzinie właściwego realizowania zadań służby BHP w przedsiębiorstwie, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, dzięki którym będą mogli zarządzać bezpieczeństwem, organizować pracę przedstawicieli służb BHP oraz dokonywać fachowej oceny ryzyka. Dowiedzą się także, jak skutecznie zapobiegać wypadkom i różnym awariom w trakcie pracy, które mogłyby mieć bardzo negatywne konsekwencje i prowadzić do utraty życia lub zdrowia przez pracowników firmy.

Adresaci:            Studia kierowane do wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe, chcących zdobyć podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarówno do osób, które obecnie wykonują pracę na stanowiskach związanych bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również do osób, które dopiero planują zdobyć atrakcyjny zawód, dający perspektywy rozwoju na obecnym rynku pracy.

Korzyści:             Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Menedżer BHP potwierdza uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora BHP, a po zdobyciu rocznego doświadczenia zawodowego – specjalisty ds. BHP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r, Dz. U. Nr 246, poz. 2468 z póżn.zm.).

Absolwenci posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP w zakładzie pracy; uzyskują także zaświadczenie o ukończeniu kursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Kwalifikacje i praca:

Absolwenci studiów na kierunku menadżer BHP mogą podjąć w przyszłości pracę na stanowiskach etatowych i menadżerskich z zakresu służb bezpieczeństwa. Czekają na nich posady, takie jak inspektorzy i specjaliści BHP. Mogą zostać kierownikami wyższego i średniego szczebla z zakresu zarządzania bezpieczeństwem oraz reagowania kryzysowego lub ochrony informacji niejawnych. Studia te zapewniają możliwość ubiegania się o zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w urzędach państwowych. Absolwenci kierunku menadżer BHP mogą znaleźć zatrudnienie w wydziałach zarządzania kryzysowego administracji publicznej, centrach powiadamiania ratunkowego, a także Agencjach ochrony, firmach zajmujących się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania i zakładach produkcyjnych.

W programie m.in.:

 • Czynniki zagrożeń w środowisku pracy.
 • Wypadki przy pracy.
 • Ryzyko zawodowe – metody analizy i oceny
 • Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń w pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania i ochrona danych osobowych (RODO)
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
 • Podstawy psychologii i socjologii .
 • Psychologia pracy.
 • Metodyka szkoleń BHP.
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia (w tym: pierwsza pomoc przedmedyczna)

Wykładowcy – zajęcia prowadzą praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Organizacja studiów: Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w miesiącu,  w soboty i niedziele: od 8.30-17.00 (łącznie 10- 15 godz. dydakt./zjazd), w siedzibie Wydziału ZPSB w Świnoujściu. W razie braku możliwości organizowania zajęć stacjonarnych z powodów niezależnych od Szkoły, zajęcia mogą być realizowane w całości w formie online.

 

Rezerwuję miejsce
Oceń kierunek/specjalność
[Głosów: 1 Średnia: 5]