Przygotowanie pedagogiczne

Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do grupy!

 
 

 

Rezerwuję miejsce

Przygotowanie pedagogiczne to studia w ZPSB w Świnoujściu, które przygotują Cię do pracy nauczyciela w przedszkolach, szkołach, innych placówkach oświatowych lub oświatowo-wychowawczych. Specjalny program rozłożony na 3 semestry pozwoli na zdobycie odpowiednich uprawnień oraz kompetencji. Po zakończeniu studiów otrzymasz prawo do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia te pozwolą na uzyskanie wiedzy z różnych zakresów, co przyczyni się do sukcesów w trakcie procesu wychowania oraz kształcenia podopiecznych. Wśród najważniejszych zagadnień można wymienić umiejętności z zakresu:

 • pedagogiki,
 • metodyki nauczania konkretnych przedmiotów,
 • psychologii,
 • dydaktyki,
 • komunikacji interpersonalnej.

Kto jest adresatem studiów na kierunku Przygotowanie pedagogiczne?

 • osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia,
 • osoby nieposiadające wykształcenia w zakresie przygotowania pedagogicznego, niezbędnego do przeprowadzania zajęć w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych lub oświatowych.

Przygotowanie pedagogiczne to kierunek, który ma charakter kwalifikacyjny. Oznacza to, że jego ukończenie jest jednoznaczne z otrzymaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w takich placówkach jak szkoły podstawowe czy przedszkola oraz pracy w ośrodkach podległych MEN.

W celu zapewnienia studentom jak najlepszego rozwoju studia podyplomowe w ZPSB wzbogacone są o blok kompetencji kluczowych, które dobierane są indywidualnie za pomocą autodiagnozy Barometrem Kompetencji Kluczowych. Co więcej, słuchacze mogą liczyć też na uzupełniające wiedzę materiały dydaktyczne, dostępne online (na platformie e-learningowej) oraz mobilną grę „Pigułki kompetencji” (m-learning).

Moduł Liczba godzin
Blok kompetencji dotyczących przygotowania pedagogiczno-psychologicznego 107
Wprowadzenie do pedagogiki 10
Etyka zawodu nauczyciela 10
Pedagogika społeczna 15
Biomedyczne podstawy wychowania 15
Problemy pedagogiki szkolnej 15
Psychologia rozwojowa 6
Elementy pedagogiki specjalnej 10
Psychologia społeczna 6
Diagnoza i terapia pedagogiczna 10
Trening kompetencji wychowawczych 5
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 5
Blok kompetencji dotyczących dydaktyki 97
Dydaktyka ogólna 10
Aktywizacja procesu kształcenia 10
Organizacja i ewaluacja pracy dydaktycznej 10
Kultura języka 10
Technologie informatyczne w pracy nauczyciela 6
Prawo oświatowe 6
Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole 5
Metodyka prowadzenia zajęć 40
BLOK – KOMPETENCJE KLUCZOWE (w systemie e-learning) – słuchacz samodzielnie wybiera 4 kompetencje kluczowe na bazie diagnozy Barometr Kompetencji Kluczowych 40
 • Autoprezentacja,
 • Funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Kreatywność,
 • Praca w zespole,
 • Prawo w działalności gospodarczej,
 • Ugruntowane podstawy matematyki,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Zarządzanie zespołem,
 • Znajomość technologii informatycznych.
 40
Seminarium dyplomowe 10
Praktyki pedagogiczne 150
Liczba godzin łącznie 404

 

Rezerwuję miejsce