Organizacja studiów

Masz pytania dotyczące studiów podyplomowych na Wydziale ZPSB w Świnoujściu? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te zadawane najczęściej.

zajęcia w soboty i niedziele
wykładowcy-praktycy
praktyczne kierunki studiów
studia w modelu Knowledge@Work
rozwój kompetencji kluczowych
innowacyjne metody nauczania

studia blisko domu

Dlaczego warto wybrać studia podydplomowe w ZPSB w Świnoujściu?

Ile trwają studia i jak często odbywają się zajęcia?
Studia podyplomowe w ZPSB trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie zaocznym. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach 8:30-15:00.

Kto może studiować na studiach podyplomowych?
Na studia podyplomowe przyjmujemy osoby posiadające dyplom inżyniera, licencjata lub magistra. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby, które ukończyły szkołę średnią z tą różnicą, że zamiast świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymują one zaświadczenie ukończenia kursu.

Czy otrzymam potwierdzenie ukończenia studiów?
Po zakończeniu studiów otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze wskazaniem kierunku studiów oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów.

Na czym polega zaliczenie?
Podstawą do wydania świadectwa jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Aby być dopuszczonym do procedury dyplomowej, musisz być obecny na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów. Podstawą do zaliczenia poszczególnych przedmiotów i modułów poza obecnością jest także aktywność na zajęciach, pisanie prac kontrolnych i rozwiązywanie testów.

Czy dostanę materiały dydaktyczne?
Do każdego modułu zajęć otrzymasz bezpłatnie komplet materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych przygotowanych przez wykładowców, które pomogą Ci utrwalić zdobywaną wiedzę.

Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w Świnoujściu w siedzibie Wydziału ZPSB przy ul. Grunwaldzkiej 47, w świetnie wyposażonych salach wykładowych oraz pracowni komputerowej.

Czy studenci studiów podyplomowych mogą korzystać z uczelnianej biblioteki?
Studenci studiów podyplomowych mogą korzystać z biblioteki Wydziału ZPSB w Świnoujściu, w której znajdą fachową literaturę polską i zagraniczną. Nasi słuchacze mają również dostęp do zasobów Biblioteki Cyfrowej ZPSB, a za pośrednictwem platformy e-learningowej także do baz dydaktycznych.